אפוטרופסות לגוף או לרכוש

אנו מטפלים בהוצאת צו מינוי אפוטרופוס לגוף או לרכוש, למקרים שבהם אדם מיקירינו לא מסוגל לדאוג לענייניו הרפואיים או לנהל את ענייני הרכוש שלו, וצריך שאדם אחר ידאג לכך עבורו. לדוגמה: לפני כניסה לניתוח, כאשר נדרשת הסכמה שלא ניתן לקבל מהחולה, או במקרה שאדם בעל רכוש חדל להיות כשיר לטפל בו, ורוצים לפגוע פגיעה וניצול