דיני משפחה במישור הפלילי

רוב הסכסוכים המשפחתיים מצליחים להישמר מחוץ לתחנות המשטרה, אולם לצערנו יש מקרים שמסתיימים אחרת ומשלבים עבירות פליליות. תפקידה של המשטרה הוא לאכוף את החוק, אך כשמדובר בחיק המשפחה – תפקידה נעשה רגיש ומורכב פי כמה. לעיתים, אחד הצדדים בסכסוך המשפחתי עשוי לערב את המשטרה שלא בצדק, על מנת לנקום בצד השני או בניסיון לממש את צרכיו הטקטיים והאסטרטגיים להשגת מטרותיו בהליך המשפחתי.

 

עירוב רשויות המדינה הוא אינו דבר של מה בכך, אולם יש מקרים שמדובר בצעד מתבקש והכרחי, בשל פגיעה פלילית ממשית באחד הצדדים או יותר. במצבים כאלה יש צורך בגורם מתווך, שיוודא שהמשטרה תפעל כראוי, לכאן או לכאן: תחקור את הנדרש, או תימנע מכך כאשר מדובר בפניית סרק.

 

אנו בחברת עורכי הדין והמגשרים ארתור שני ושות' יודעים לתת את המענה המיטבי הדרוש בתחום דיני המשפחה והגירושים – לרבות בהיבטים הפליליים הנובעים מהסכסוך המשפחתי, וגם להפך – כלומר, סכסוך משפחתי על רקע התנהגות פלילית. התנהגות בעלת גוון פלילי בתוך המשפחה כוללת קשת רחבה של נושאים, כמו הברחת נכסים (רישום ע"ש צד ג' על מנת להסתירם מבן או מבת הזוג), אלימות במשפחה, הפרת חלוקת זמני שהות ועוד.

צוות החברה מנוסה מאוד בטיפול הוליסטי בסכסוכים משפחתיים, גם כאלה על רקע פלילי, ולכל אורך שלבי התיק – לפניו (כגון במקרה של הרחקת בן זוג מהבית בטענות לאלימות), במהלכו (כגון זיוף צ'קים של בן או בת הזוג, הברחת נכסים ועוד) או לאחריו (למשל, הפרת זמני שהות עם הקטינים).

 

ההליך הפלילי כולל שלבים רבים – החל מהזמנה לחקירה, דרך ביצוע עימות, ליווי התיק במשטרה או בגופי התביעה, טיפול בשלב השימוע, ואף במצב שהתיק מגיע בסופו של דבר לידי כתב אישום.

הנושאים שבהם אנו מטפלים

חקירה באזהרה

יש שני סוגים של חקירות במשטרה: עדות פתוחה או עדות תחת אזהרה. בעוד שעדות פתוחה היא למעורבים שאינם מסומנים כחשודים, עדות תחת אזהרה אמורה לאותת לנחקר שהוא נמצא בסיכון לכך שיהיה נגדו הליך פלילי. לפני חקירה באזהרה יש חשיבות להתייעץ בעו"ד

שחרור בתנאים מגבילים

לאחר שאדם נחקר כחשוד, ייתכן שיוטלו עליו תנאים מגבילים, כגון מעצר בית, הרחקה מהמתלונן/ת, איסור כניסה למקום או לעיר, הפקדה כספית, חתימה של ערב ועוד. לתנאים יש משמעות וניתן לבקש לבטל אותם או לשנותם

ייעוץ לפני חקירה

לפני חקירת משטרה באזהרה, לנחקר יש זכות להתייעץ בעו"ד. קיימת חשיבות רבה לייעוץ לפני חקירה, ובמיוחד עם עו"ד המנוסה בתחום שמתמצא בתחום הפלילי ובתחום המשפחה יחד

הכנה לעימות

במסגרת חלק מפעולות החקירה שיש למשטרה בארגז הכלים, אחד החשובים שבהם הוא עימות. העימות מאפשר לראות את הדינמיקה בין הצדדים בתיק, ולרוב הוא יתקיים כאשר יש סתירה בין גרסאות. לעימות יש חשיבות רבה מאוד בתיק, הוא יכול לשנות דרמטית את תוצאות ההליך, ולכן חשוב להתכונן אליו היטב

אלימות כלפי בן או בת זוג

אלימות בין בני זוג מתרחשת לעיתים רבות על רקע סכסוך כתוצאה מהליך גירושים. יש מגוון רחב מאוד של אלימות בין בני זוג, ולרוב תיקים אלו מורכבים יותר מתיקי אלימות אחרים, והם מצריכים הבנה ייחודית בתחום

אלימות כלפי ילדים

תיקי אלימות כלפי ילדים נובעים לעיתים רבות על רקע סכסוך משפחתי. לעיתים, התלונות על אלימות כלפי הילדים נמסרות בצדק, ולעיתים מדובר בתלונות שווא ותו לא. לרוב, המשטרה מתייחסת בחומרה רבה לעבירות הקשורות באלימות כלפי ילדים

עבירות מין במשפחה

ישנם סכסוכי גירושים שבהם עולות טענות על עבירות מין כלפי הילדים או כלפי בן או בת הזוג. יש רגישות רבה לטיב הטענות הללו ולהקשר הכללי שניתן לייחס להן

פגיעה בפרטיות

בסכסוכי משפחה רבים יש טענות על פגיעה בפרטיות מצד מי מהצדדים. הטענות הנפוצות הן חדירה לטלפון או למחשב, מעקבים, חיפוש בתיק וכדומה. חשוב לדעת שמעשים אלו אכן יכולים לעלות לכדי עבירה, ולכן יש להתכונן היטב לפני חקירה בנוגע לטענות מהסוג הזה

האזנות סתר

בתיקי משפחה רבים נפוצות טענות על האזנות סתר מאחד הצדדים. לרוב, טענות אלו יהיו על סמך ידיעה של אחד הצדדים בדבר פרטים חסויים שהיו מצויים קודם לכן רק בידיעת הצד השני, או כאשר אחד הצדדים מוצא מכשיר האזנה

בקשה לסגירת תיק

מרבית התיקים הפליליים שמקורם בסכסוך משפחתי מאפשרים לנקוט פרקטיקה של בקשה לסגירת התיק מול הגורם המטפל (משטרה/תביעה). לרוב, להליך זה חשיבות רבה, שכן פעמים רבות ניתן לסגור את התיק לפני שהוא נולד

שינוי עילת סגירה

תיק במשטרה נסגר באחת משלוש עילות: חוסר אשמה, חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור. לעיתים, הצד השני עושה שימוש בעילת הסגירה כדי "לנגח" את הצד השני במסגרת ההליכים של תיקי המשפחה. את עילת הסגירה ניתן לשנות לכזו של "חוסר אשמה", אשר גם מביאה למחיקת התיק מהמרשם

צו הרחקה במסגרת הליך פלילי

במסגרת התנאים המגבילים שהמשטרה או בית המשפט יכולים להטיל, יש צו הרחקה מאדם או ממקום מסוים בהתאם לעניין. התנאים המגבילים הם דבר שניתן לשינוי בנסיבות המתאימות. פעמים רבות, התנאים שמוטלים על אדם הם הרבה מעבר לנדרש

צו הרחקה אזרחי (הגנה/הטרדה מאיימת)

פעמים רבות, צדדים שמנהלים הליכים במסגרת המשפחה מבקשים להרחיק את אחד הצדדים מסיבות שונות. לרוב, הטענות הן כאלו שנמצאות ב"אזור הפלילי". צו הרחקה אזרחי הוא כזה שמוצא על-ידי הצד שמבקש אותו ולא על-ידי המשטרה

כתב אישום

לאחר חקירת משטרה, אם נמצא שיש די ראיות ויש אשמה – התיק מועבר להגשת כתב אישום. במיוחד בהליכים משפחתיים, קיימת חשיבות לתוצאות ההליך הפלילי, שכן לרוב הצד הנפגע עושה בהן שימוש נגד הצד הפוגע

שימוע לפני כתב אישום

בעבירות שנחשבות חמורות יחסית, לעיתים נערך שימוע לפני הגשת כתב אישום. במצב כזה, כתב האישום למעשה "כבר מוכן", והתביעה או הפרקליטות מעניקה לנאשם הזדמנות "להאיר את עיניהם" ולשכנע למה לא צריך להגיש את כתב האישום

תלונות שווא

במסגרת הליכים משפחתיים, פעמים רבות אחד הצדדים מגיש תלונות שווא נגד הצד השני. לטיפול בתלונות שווא נדרשת מומחיות מיוחדת כדי לעזור לצד שנפגע להינצל מתלונת השווא, להוכיח ולאסוף ראיות שיוכיחו שאכן מדובר בתלונת שווא

זיוף צוואה

קיימת תופעה מוכרת של זיוף צוואות, שכן המוריש אינו בחיים עוד ואינו יכול לאשר או להפריך את אמיתות הצוואה. כאשר יש טענה על זיוף צוואה, פעמים רבות הצד שטוען לזיוף מערב את המשטרה בעניין