הסכם שלום בית

הסכם שלום הבית כולל שני פרקים מרכזיים; הפרק הראשון מתייחס לתקופת שלום הבית וקובע זמן ודרך התנהלות לניסיון לשמור על הבית מאוחד.
הפרק השני נכנס לתוקף אם חלילה הפרק הראשון לא מצליח. בפרק זה מוסדרים כל העניינים הנובעים מהגירושים או מהפרידה (חלוקת רכוש, אחריות הורית על הילדים ועוד).

מאמרים נוספים

אל תעשקני לעת זקנה

זהו סיפורם של סבים וסבתות, אבות ואימהות, בנים ובנות, נכדים ונכדות • טרגדיה משפחתית שנגמרה בפיוס ובשלום – בזכות עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים

המשך קריאה