אפוטרופסות וחלופותיה

הידעתם? חוסר צלילות דעת או מצב רפואי מורכב באחרית ימיו של אדם עלולים לגרור שגיאות בקבלת החלטות הנוגעות לחייו ולרכושו • כל הדרכים המשפטיות ליישב זאת בהתאם לרצונו המלא, גם לאחר שאיבד את כושרו – במדריך הזה

אפוטרופסות

במקרים שבהם אדם אינו מסוגל לנהל בכוחות את ענייניו עצמו – בית המשפט ממנה אפוטרופוס (אחד או יותר), שיפעל על מנת לסייע לו, לדאוג לענייניו ולהגן עליו ועל רכושו. המינוי יקרה לאחר שבית המשפט קיבל חוות דעת רפואית ותסקיר של עובד/ת סוציאלי, המעידים כי האדם אינו יכול לנהל ענייניו בכוחות עצמו. כל זה נכון בתנאי שהאדם לא ערך "ייפוי כוח מתמשך" (כמפורט בהמשך), שבו הסמיך אדם אחר לטפל בענייניו בעת אובדן כושרו.

אפוטרופוס יכול להתמנות באופן זמני לתקופה מוגבלת או באופן קבוע, בהתאם להחלטת בית המשפט בצו המינוי. האפוטרופוס נתון לפיקוח של מוסד האפוטרופוס הכללי, ומתוקף זה – מוטלת עליו החובה לספק דיווחים שונים הקשורים בתפקידו, לרבות הגשת דו"חות תקופתיים וקבלת אישור מבית המשפט לפעולות מסוימות. 

סוגי אפוטרופסות

אפוטרופוס יכול להתמנות לשם ניהול עניינים בתחום מסוים (כגון ענייני הרכוש/הרפואיים/האישיים בלבד) או לניהול כלל ענייניו של האדם (אישיים ורכושיים):

  1. אפוטרופוס לגוף – תפקידו לדאוג לענייניו האישיים של האדם, כגון מקום מגורים, צרכים רפואיים, צרכים גופניים, מיצוי זכויות, תעסוקה, פנאי, צרכים חברתיים וצרכים נפשיים.
  2. אפוטרופוס לרכוש – תפקידו לדאוג לסוגיות רכושיות של האדם, כגון הגנה מפני ניצול כלכלי, ניהול נכסים, ניהול חשבון בנק ומיצוי זכויות כספיות.

ייפוי כוח מתמשך – (חלופה ראשונה לאפוטרופסות)

ייפוי הכוח המתמשך מהווה חלופה לאפוטרופסות ומאפשר לכל אדם בגיר, כשיר, צלול ומודע, (הנקרא במסמך "הממנה") לקבוע מראש מי יטפל בענייניו בעתיד וכיצד זה יבוצע, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו – האישיים, הרפואיים והרכושיים, או רק לחלקם. "מיופה הכוח" (האדם שהוסמך לטפל בממנה) חייב להיות מעל גיל 18. כמו כן, הממנה רשאי למנות מיופה כוח אחד או יותר.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית והוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי.

מי מאשר את המינוי ומתי הוא נכנס לתוקף
עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע, אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי, כפי שיפורט להלן), ללא צורך באישור בית המשפט. בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן המסמך. כמו כן, המסמך טעון הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי, ונכנס לתוקף כאשר האדם מאבד את כושרו לקבל החלטות בענייני חייו.

הממנה יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך בנוגע לעניינים הבאים:

  • ייפוי כוח רפואי בלבד: ניתן לערוך גם על-ידי בעל מקצוע כגון רופא, אח מוסמך, עובד סוציאלי, פסיכולוג או כל עורך דין, ייפוי כוח מסוג זה תקף למשך שנה מיום עריכתו, גם אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי.
  • ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים: ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של הממנה, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. 
  • ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש: ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של הממנה.

מי מפקח על מיופה הכוח?
ברירת המחדל היא שאין פיקוח מטעם האפוטרופוס הכללי. הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי (בדומה לאפוטרופוס) או שמוגשת תלונה נגד מיופה הכוח על-ידי הממנה, קרובו או כל אדם אחר הסבור שמיופה הכוח פעל בניגוד להוראות החוק. כמו כן, הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או כמה אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע.

הרחבה על מסמך ייפוי כוח מתמשך ניתן למצוא במדריך הזה.

תמיד טוב להיות מוכנים לכל תרחיש. נשמח לתת לכם ייעוץ שישמור על האינטרסים שלכם:

קבלת החלטות נתמכת (חלופה שנייה לאפוטרופסות)

קבלת החלטות נתמכת מאפשרת לאדם המתקשה בקבלת החלטות ובמימושן להסתייע באדם אחר (המכונה "תומך בקבלת החלטות") לקבל החלטה, ליישמה ולסייע בהנגשת המידע בענייני רכוש או בעניינים אישיים. 

איך בוחרים תומך בקבלת החלטות?
ניתן למנות תומך החלטות לקרוב משפחה או לידיד קרוב, או תומך החלטות מתנדב (ללא תשלום למי שאינו קרוב משפחתו/שאין לו היכרות מוקדמת עימו), או תומך החלטות מקצועי (בתשלום והעונה על כמה תנאים מצטברים).

תפקידו של תומך בקבלת החלטות הוא לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף (כגון בנקים וקופת חולים), ולהבין אותו על מנת שיוכל לו לקבל החלטות מושכלות, לרבות החלופות האפשריות והשלכותיהן, וכן לסייע לאדם במימוש החלטות אלה ובמיצוי זכויותיו.

תומך קבלת החלטות יכול להתמנות לשם סיוע בנושאים מסוימים כגון עניינים רכושיים (למשל ניהול חשבון בנק וחתימה על חוזים והסכמים שיש בהם עניין כספי), עניינים אישיים ועניינים רפואיים.

בשונה מהדרכים הקודמות שמנינו, הבחירה באפשרות הזאת מקנה למקבל ההחלטות אחריות מלאה בזמן אמת על ענייני חייו, והוא גם החתום עליה. כלומר, תומך בקבלת החלטות אינו מקבל החלטות בשמו, אלא רק מנגיש אותן עבורו. 

מי מאשר את המינוי ומתי נכנס לתוקף?
בהסכמת מקבל ההחלטות למינוי תומך קבלת החלטות עבורו, תוגש הבקשה לאישור בית המשפט לענייני משפחה, לרוב לאחר קבלת תסקיר של עובד/ת סוציאלי/ת. המינוי נכנס לתוקף במתן צו של בית משפט למינוי של תומך בקבלת החלטות. 

מי מפקח על תומך בקבלת החלטות?
אין פיקוח מטעם האפוטרופוס הכללי, אך מפקחי האפוטרופוסים הכללי רשאים לבקש מידע או מסמכים הנוגעים לביצוע תפקידו של התומך בקבלת ההחלטות. כמו כן, ניתן להגיש תלונה על תפקודו של תומך קבלת ההחלטות אצל הממונה על תלונות הציבור באפוטרופוס הכללי.

לסיכום

לפני הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס או הגשת בקשה למינוי תומך בקבלת החלטות או עריכת ייפוי כוח מתמשך, חשוב להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני משפחה, וכדאי שיהיה כזה שמכיר ומטפל בסכסוכים הקשורים לאפוטרופסות והחלופות לה כדי להעניק לכם את השירות המיטבי והמקצועי ביותר.

מייסד החברה ומנהלה, עורך הדין והמגשר ארתור שני, בעל ניסיון רב בתחום דיני המשפחה, אפוטרופסות והחלופות האפשרויות לה שצוינו לעיל, ולצידו שורה של עורכי דין בקיאים ומנוסים.

כמו כן, אנשינו הוכשרו והוסמכו על-ידי האפוטרופוס הכללי לערוך, להחתים ולאשר ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח שכזה עשוי להיות מרתיע, אך הניסיון מלמד כי זוהי הדרך הטובה והבטוחה ביותר למנוע סכסוכים בתוך המשפחה ולמנוע אי-ודאות בנוגע לשאלה מי יהיה אחראי על עניינכם בעתיד.

הכנו עבורכם סרטון קצר שמסכם את הנושא:

המדריך נכתב כשירות לציבור על ידי מחלקות "יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות משפטית) ועזבונות וירושות בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מדורגת מאז 2015 בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו – CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.