בית המשפט לא יכול לתקן לבבות שבורים

בתביעה שהגיעה לפתחו של בית המשפט העליון, אישה ואימה החליטו לתבוע את הבעל לשעבר בסכום של לא פחות מחמישה מיליון שקלים, בטענה לנזקים נפשיים וכלכליים שנגרמו להן, בשל היותו הומו בארון, שלדבריהן חי חיים כפולים והונה אותן, ולמעשה השתמש בהן כסיפור כיסוי לחייו האמיתיים.

סוגיה זו עודדה את בית המשפט העליון לדון בשאלה האם קיימת חובת גילוי בין בני זוג, בכל הנוגע להעדפותיהם המיניות, מחשבותיהם ורגשותיהם ביחס לבני זוגם.

לדעת עו"ד ארתור שני מחברתנו, "אנשים רבים מצפים שהמשפט יסדיר את כל תחומי החיים. משאלת לב זו אינה רצויה, שכן כוחו של המשפט מוגבל".

ומה פסק בית המשפט בנדון?


[פורסם בתאריך 23 באוגוסט, 2021]

מאמרים נוספים