גם לייפוי כוח מתמשך יש גבולות

עריכת ייפוי כוח מתמשך נועדה כדי לאפשר היערכות מראש למצב שבו אדם מסוים לא יוכל להמשיך לטפל בעצמו בענייניו. לצד היתרונות שבדבר, קיימת גם סכנה – הנוגעת להשפעה של אנשים בעלי אינטרס להיבחר כאפוטרופוס באמצעות ייפוי כוח מתמשך, ובכך להבטיח בבוא העת את יכולתם לשלוט באופן מלא על חייו של מי שבחר למנותם, וללא כל פיקוח.


[פורסם בתאריך 22 באוגוסט, 2021]

מאמרים נוספים