הגיעה העת לשופטי משפחה שמבינים בעולם הכלכלה

נושאים הקשורים בענייני משפחה נדונים בפני שופטים בתחום המשפחה, אך מה קורה כאשר נדרשת בהם קבלת החלטה שיפוטית המצריכה ידע והבנה בכלכלה, במסחר ובמיסוי?

לדברי עו"ד ארתור שני מחברתנו, "פעמים רבות ישנו פער ביכולות השיפוט – שמוביל לסילוף הצדק".


אוגוסט, 2022

מאמרים נוספים