התנגדויות לקיום צוואה או ירושה

משרדנו מטפל במקרים שבהם ישנה התנגדות לקיום צו ירושה או צוואה. אנו מטפלים בשני צדי המתרס: הן בהתנגדות לקיום של צוואה ובהבאה לפסילתה במקרים של השפעה בלתי הוגנת, עושק, תרמית וכדומה, והן מהצד השני של הגנה על קיום צוואה באמצעות מזעור פגמים בצוואה וטיפול בפגמים במידה שקיימים בה