סוף רע לכוונה טובה? חוק המתנה שיציל את רכושכם

נתתם דירה במתנה לילד ולאשתו? חוק המתנה יעזור לכם לשמור על הנכס במקרה שהם חס וחלילה יתגרשו בעתיד. רוצים לשמור על הרכוש של אמא ואבא? אותו חוק יכול לעזור לכם למנוע סכסוך לאחר פרידה אפשרית. אף אחד לא רוצה לחשוב על היום שאחרי הזוגיות, אבל זה בדיוק היום שבו תרצו להיעזר בהסכם שהכנתם מראש ולא לריב.

לפני הכל, בואו נגדיר מהי מתנה בעיני החוק:

מתנה היא הקניית נכס ללא תמורה כמקרקעין, מיטלטלין או זכויות, ולפיכך כפופה להוראות חוק המתנה. הענקת מתנה יכולה להיות גם בוויתור על זכות כלפי מקבל המתנה, או באמצעות ויתור על השבת חוב.

בתחום המשפחה, קיימת חזקה לפיה כאשר ישנו רכוש שעובר בין בני משפחה, מדובר במתנה ולא בהלוואה. במקרים רבים, בעקבות גירושים או פרידה, בני המשפחה ינסו לטעון כי המתנה היתה מיועדת לבן המשפחה מקשר דם בלבד. טענה זו לא קבילה לפי חוק המתנה, כיוון שבני זוג הם למעשה ישות משפטית נפרדת.

נטל ההוכחה רובץ על כתפיו של הטוען לכך שמדובר בהלוואה. עם זאת, חזקה זו מצומצמת רק לקשרים אשר בהם טבעי להניח שמדובר במתנה. למשל, כאשר מדובר ביחסים המאופיינים בתמיכה ובנתינה ללא תמורה כדוגמת יחסי הורים וילדים, ושוב – בכלל זה גם החתן או הכלה בעת משבר.

האם ומתי ניתן לחזור מהענקת מתנה?

לפני הענקת המתנה: אם כן, ביססנו שרכוש שעבר ללא אסדרה משפטית תקינה כהסכם הלוואה או מתנה ייחשב כמתנה. וכך, כל עוד לא השלמנו את הענקת המתנה, נוכל לחזור מההתחייבות לתת אותה – רק אם אנו עדיין בשלב ההתחייבות – ורק בתנאים מסוימים. התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.

העילות שבגינן אפשר לחזור מהתחייבות לתת מתנה הן:

  • כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו – מדובר בשינוי משמעותי על סמך ההתחייבות לקבל את המתנה. לדוגמה, לקיחת חובות בהסתמך על ההתחייבות.
  • התנהגות מחפירה של מקבל המתנה – חוק המתנה לא מגדיר מהי "התנהגות מחפירה", אולם הפסיקה פרשה זאת באופן רחב על מנת להקל על האדם המתחייב לתת מתנה. לדוגמה, מילת גנאי, אמירה של זלזול ואפילו עיקום פרצוף שייחשבו עניין זניח במערכת יחסים אחרת. כלומר, די בהתנהגות בלתי ראויה כלשהי כדי להקים עילת חזרה.
  • הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של נותן המתנה – גם אם מקבל המתנה שינה את מצבו בהסתמך על המתנה, מוקנית לנותן המתנה הזכות לחזור בו מהתחייבותו במקרה של הרעה במצבו הכלכלי. לדוגמה, במקרה של פשיטת רגל.

לאחר הענקת המתנה: מתנה במקרקעין מסתיימת ברישום אצל הרשות המדינית הרלוונטית, בדרך כלל בלשכת המקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל וכדומה, בהתאם להוראות חוק המקרקעין.
מתנה במיטלטלין (לרוב כסף) מסתיימת בהעברת החזקה במיטלטלין למקבל.

על הסכם מתנה שנערך בין הצדדים שביצועו הושלם, חלים דיני החוזים הכלליים.
ולכן, במקרה של מתנה שהושלמה, הדרך לביטול היא על פי העילות לביטול כל חוזה כגון טעות, הטעיה, כפייה, עושק, העדר גמירות דעת וכיוב'. שימו לב: לא כל ביטול מתנה כרוך בסכסוך משפטי, ניתן לחזור ממתנה רק בהסכמת הצדדים כולם.

כאשר נותן המתנה ומקבל/י המתנה הסכימו יחדיו על ביטול ההסכם, תתבצע חזרה מהמתנה וכך ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו. 

לעיתים, בית המשפט יראה בהתנהגות מחפירה של מקבל מתנה שהושלמה כ"תנאי מפסיק מכללא" (תנאי מפסיק בהתנהגות), כלומר תנאי שלא נכתב במפורש בחוזה אך רואים אותו כתנאי להתקיימות החוזה. כך למשל, חובת "כיבוד הורים" בין הורה, נותן המתנה, לבין ילדו, מקבל המתנה. במצב זה, גם אם הושלמה הענקת המתנה, יוכל נותן המתנה לחזור בו.

מתנה למראית עין

חוק המתנה קובע כי חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל. כאשר הצדדים לעסקת המתנה יוצרים מצג כלפי חוץ לפיו הוענקה מתנה אך בפועל זו לא הייתה כוונתם, ניתן להניח שמדובר במתנה למראית עין. לדוגמה: אב המעניק לבנו דירה במתנה במטרה לרכוש דירה נוספת מבלי שיוטל עליו שיעור מס גבוה יותר בשל היותו בעל שתי דירות.
או במילים אחרות: חוזים שנעשים למראית עין לצורך מיסוי כזה או אחר לא יאכפו על ידי בתי המשפט. אם אותו האב יבקש מבנו להחזיר את הדירה כדי למכור אותה ובנו יסרב, בית המשפט יפסוק לטובת הבן, כיוון שהמתנה ניתנה כמראית עין.

רוצים להעניק מתנה לילדים ולהימנע מבעיות בעתיד? נשמח לעמוד לשירותכם

הפתרון לבעיות סביב הענקת מתנות במשפחה – הסכם מתנה או הלוואה

על מנת לשמור על זכויותיו של נותן המתנה ועל זכויותיו של מקבל המתנה, כדאי לערוך הסכם מתנה. בדומה לכל הסכם, בהסכם מתנה ניתן להתנות תנאים בדבר המתנה. כך למשל, בהסכם מתנה בין אב לבן, ניתן לקבוע כי המתנה היא רכוש נפרד אותו קיבל מאביו בעודו נשוי וכי המתנה היא רכוש שלא יאוזן במקרה של גירושים או פרידה של בני הזוג. בהסכם ניתן גם לחייב את בני הזוג בעריכת הסכם ממון.

תנאים נוספים יכולים להיות מתנה בשלבים: כך, ככל שהצדדים חיים יחד יותר שנים או יולדים ילדים וכיוב' – חלק גדול יותר מהכסף הופך למתנה שלא תשוב.

לסיכום

כדי להימנע מסכסוכים בעתיד, מומלץ לערוך הסכם משפחתי רלוונטי, לרבות הסכם מתנה, הסכם הלוואה או הסכם מתנה בתנאים. הסכמים כאלה יקבעו מה ייעשה באותה מתנה (או ברכוש שנרכש באמצעותה במקרה שמדובר בכסף) במקרה של גירושים או במקרה פרידה של ידועים בציבור. דווקא משום שמדובר ביחסי משפחה, כדאי לעגן את הדברים באופן מסודר וברור, למרות ה"לא נעים". לשם כך ראוי להיוועץ בעורך דין מנוסה הרואה את התמונה בכללותה: לא רק שיקולי מס, אלא  גם ניהול סיכונים נכון.

זכרו: מניעה זולה יותר בכל מובן: זמן, אנרגיה, כסף ומשאבים רגשיים.

המדריך נכתב כשירות לציבור על-ידי מחלקות גישור פרטי וניהול הון, נכסים ועסקים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מובילה בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על-ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו-CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.