כאשר הדרכים לאימוץ מצטמצמות – זוגות גאים נתקלים במבוי סתום

בירוקרטיה היא החסם הבלעדי העומד לפני זוגות גאים בדרך לאימוץ, וכבר שנים קיימת הסכמה כי את הבעיה הזו צריך לפתור. אלא שלצורך פתרון נדרשת מעורבות אקטיבית של שרים ומחוקקים, וכאלה בינתיים – נראה שאין.


מאי, 2023