מדריך ביטול ייפוי כוח מתמשך – דברים שחשוב לדעת

מי יכול לבטל ייפוי כוח מתמשך ואיך עושים זאת, והאם אדם יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שערך עבור עצמו? האם יש הבדל בין ביטול לפני או אחרי כניסתו לתוקף? כל מה שצריך לדעת כדי להגן על זכויותיכם או זכויות היקרים לכם

"ייפוי כח מתמשך" הינו כלי משפטי חדש ולכן, מספר המקרים שנדונו בנושא בבתי המשפט לענייני משפחה, מועט. נכון לכתיבת שורות אלו מספר פסקי הדין שפורסמו במאגרי המידע המשפטיים בעניין ביטול ייפוי כח מתמשך על ידי בית המשפט, עומד על 8 פסקי דין בלבד.

מהו אם כך הכלי המשפטי החדש הזה? ייפוי הכח המתמשך מאפשר לאדם בריא וכשיר משפטית לקבוע את זהותו של אדם אחד או יותר, שיטפל בעניינו – הרכושיים, הרפואיים והאישיים – במקרה שבו יהפוך לא כשי לבצע פעולות בענייניו אלה, בעצמו. החידוש הוא בכך, שהמחוקק מאפשר חופש בחירה והחלטה בנושאים רגישים מאוד, ובכך שונה הדבר מאפוטרופסות – אז האדם שממנים לו אפוטרופוס נמצא במצב שהוא זקוק למינוי, כי הוא עצמו כבר אינו מסוגל להביע את דעתו ביחס לזהות האדם שימונה או לתת לו הוראות, מראש, כיצד על אותו אדם למלא את תפקידו. ייפוי הכח המתמשך הוא דרך נוספת לשמור על רצון חופשי, על כבוד האדם ועל שמיעת קולו של מי שלימים עשוי להיות תלוי במטפליו.

המחוקק קבע את ההוראות ביחס לייפוי הכח המתמשך בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 במסגרת תיקון 18 לחוק, אשר נכנס לתקפו בחודש 2016. האדם אשר עורך את ייפוי הכח המתמשך הוא "הממנה" ומי שהוא מפקיד בידיו את הטיפול בו נקרא "הממונה".

חשוב להבין, שעריכת ייפוי כח מתמשך אינה בפיקוח של בית משפט (להבדיל ממינוי אפוטרופוס) ועל כן, מסמיך המחוקק גם את הממנה וגם את בית המשפט לבטל את ייפוי הכח המתמשך בנסיבות שהדבר נדרש, להבטחת טובתו של עורך המסמך.

ביטול ייפוי כוח מתמשך ע"י הממנה בעצמו

המחוקק הסמיך את הממנה לבטל את ייפוי הכח המתמשך, לפני כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף וגם לאחר מכן. כלומר, אדם שהפקיד ייפוי כח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, ועוד קודם שמצבו הרפואי הוגדר ככזה שבעטיו צריך ייפוי הכח המתמשך להיכנס לתוקף, רשאי בכל עת להודיע לממונה על פי ייפוי הכח המתמשך, על ביטולו. הודעה דומה, על הממנה להגיש לאפוטרופוס הכללי.

המחוקק קבע, שגם לאחר כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף, רשאי הממנה לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את ייפוי הכח המתמשך.

גם אפשרות הביטול, כאמור, היא ביטוי לחשיבות שרואה המחוקק לחופש הרצון של הממנה ולהגנה על הממנה מפני ניצול לרעה של הממנה על ידי צד ג', לרבות מי שמונה להיות מיופה כח בייפוי כח מתמשך (הממונה).

ביטול ייפוי כוח מתמשך ע"י בית המשפט

המחוקק, כאמור, הסמיך את בית המשפט לבטל ייפוי כוח מתמשך, בין אם הבקשה לביטול הוגשה מטעם הממנה עצמו (אפילו במקרה שייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף) ובין אם הבקשה הוגשה מטעם מישהו שמודאג ממצבו של הממנה או מדרך הטיפול בו או מעצם העובדה שייפוי הכח בעניינו נכנס כבר לתוקף, על אף שהממנה עדיין בתפקוד טוב וכיו"ב נסיבות, ששיקול דעתו של בית המשפט נדרש במטרה להגן על הממנה.

בפסק דין שהתקבל בהליך לביטול ייפוי כח מתמשך שניהל משרדנו, סבר בית המשפט לענייני משפחה ששקילת ביטולו של ייפוי כח מתמשך על ידי בית המשפט תיעשה בשל סיבות הקשורות בטיפול בממנה בהווה, או בשל סיבות הקשורות בדרך עריכת ייפוי הכח המתמשך בעבר והשפעתן על הממנה ועל טובתו. בשני המקרים, קיים מתח בין יישום רצונו החופשי של הממנה, כפי שבא לביטוי בייפוי הכח המתמשך, לבין הסכנה, שדווקא היישום, הוא זה שפוגע בממנה – למשל אם הטיפול בו על ידי הממונה אינו ראוי או הולם. למשל אם יסתבר, בדיעבד, שייפוי הכח המתמשך אינו מבטא באמת את רצונו של הממנה או שהוכנס לתוקף על אף ולמרות שהממנה עדיין מתפקד וכשיר משפטית ורפואית.

השיקול הבלעדי המנחה את בית המשפט לענייני משפחה בהפעלת סמכותו לבטל ייפוי כוח מתמשך, הינו טובת הממנה. ובית המשפט ישקול כל מקרה על פי נסיבותיו ויכריע בהתייחס לטובת האדם הספציפי בעניינו הוא דן וטובתו הקונקרטית במועד בו נבחן עניינו. בית המשפט עשוי להיעזר בגורמים מקצועיים מתחום הרפואה, הסיעוד, הסוציאלי והקהילתי וכן מתחום האקדמיה.

דוגמה כואבת לביטול ייפוי כוח מתמשך משיקולי טובת הממנה היא ניכור לעת זקנה

המונח "ניכור לעת זקנה" הולך ותופס מקום חשוב במחקר האקדמי, בהלימה לכך שתוחלת החיים עולה וקשישים מגיעים לגיל גבורות ויותר, כשהם במצב רפואי, נפשי וקוגניטיבי שמאפשר את הניצול שלהם. (מומלץ לעיין ב מאמרה של עו"ד ענת ליפשיץ, "ניכור לעת זקנה כהשפעה בלתי הוגנת בעקבות הלכת החוטים השזורים", הארת דין יד 49 (תש"ף) עמ' 69 אשר מרחיב ומסביר באופן מפורט את התופעה המדאיגה הזו).

על כן, אימצו בתי המשפט עקרונות ומבחנים לבחינת הרצון החופשי של הממנה, בדומה לאלה שנקבעו בפסיקה ביחס לרצון החופשי של עורך הצוואה.

במסגרת עקרונות ומבחנים אלה, נבדקים תלותו ועצמאותו של הממנה, תלות והסיוע, קשרי הממנה עם הסביבה וכן נסיבות עריכת ייפוי הכח המתמשך. נורת אזהרה אדומה בוהקת שעשויה לעלות במקרים אלו היא סמיכות זמנים בין עריכת יפוי הכח המתמשך לבין כניסתו לתוקף, שכן הדבר מעורר ספק רב בנוגע לכשירות הממנה בעת עריכת המסמך. המדינות הנוהגת היא איזון עדין בין שמירה על רצון הממנה, כעולה מייפוי הכח המתמשך לצד שמירה על טובתו והבטחת כל צרכיו האישיים, הרפואיים והרכושיים.

בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי בית המשפט יכולה להיות מוגשת על ידי כל אחד מאלה: היועץ המשפטי לממשלה, הממנה, קרובו או ידיד קרוב שלו. יחד עם זאת, החוק מסמיך את בית המשפט ליזום בעצמו את ביטול ייפוי הכח המתמשך, במסגרת הליך קיים.

חשוב להבין, שהמחוקק מקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב – החל מהגבלת הוראות ייפוי הכוח או צמצומן, מינוי מקביל, מינוי חלופי או ביטול גורף.

 

רצונך בביטול ייפוי כח מתמשך בהתאם לחוק וללא טעויות מצערות? אנחנו כאן ונשמח לעמוד לרשותך

המדריך נכתב כשירות לציבור על-ידי מחלקות עזבונות וירושות, יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות משפטית) ויישוב סכסוכי משפחה וגירושים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מובילה בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על-ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו-CofaceBDi.בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.


מאמרים נוספים