מתי אפשר לערער ב"גלגול שלישי" על הכרעה בסכסוך משפחה או ירושה אחרי שכבר שתי ערכאות ביררו והכריעו?

פסק דין או החלטה שהתקבלה בעניינכם בבית המשפט לענייני משפחה אינם סוף הסיפור. אך האם זה המקרה גם לאחר שערערתם על פסק הדין או ההחלטה לבית המשפט המחוזי, והתוצאה עדיין לא מוצאת חן בעיניכם? האם קיימת אפשרות לפנות שוב, הפעם לבית המשפט העליון בירושלים, כדי ולמצות את הדין ואף לזכות בצדק? ואם כן, מה הם התנאים לכך? כל הפרטים – במדריך הזה.

מהו ערעור ב"גלגול שלישי"?

לעיתים התוצאה שמתקבלת בסוף ההליך המשפטי אינה מתיישבת עם רצוננו. מצב מתסכל מאוד, בייחוד כאשר מדובר בתחום רגיש כמו המשפחה, הירושה והרכוש המשפחתי שלנו. הליכים אלו מעצם טבעם כרוכים בהשקעת משאבים רגשיים רבים, בנוסף למשאבים החומריים, לזמן ולאנרגיה.

יחד עם זאת, התוצאה שאנו לא מרוצים ממנה אינה מהווה "סוף פסוק", במובן שעדיין קיימת אפשרות לעתור לערכאה שיפוטית גבוהה יותר ולבקש לערער על תוצאה זו.

ברם, הליך בקשת רכוש הערעור, כפוף לתנאים נוקשים מאוד, שנקבעו בדברי חקיקה ובפסיקת בתי המשפט. יש לגשת לנושא בזהירות רבה, לנוכח הדרישות הפורמליות כמו מועדים להגשה, והן בשל מהותו של ההליך – פעם שלישית או רביעית בה דורשים ממערכת המשפט לברר ולהכריע באותו נושא, ואף לקבוע ששופט/ת קודם/ת – טעה, וזה לא פשוט. תפקידה של ערכאת הערעור לבחון אם נפלה טעות משפטית בפסק הדין עצמו, ותימנע מלדון במקרה שלכם מחדש מהבחינה העובדתית. לכן, לפני הכל, חובה לנהל את ההליך בערכאה הדיונית, היא המבררת את העובדות, באמצעות עורך דין הבקיא בתחום דיני המשפחה והירושה, בדגש על ניהול התדיינות שיפוטית בתחום זה, ע"מ שלא תיחסם בפניכם הדרך לערער וכדי שתוכלו לעמוד על זכויותיכם באופן הטוב ביותר .

כאשר אנו עותרים לערכאה שיפוטית בפעם השלישית (במקרה של ערעור על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה, לבית המשפט העליון) נבקש לערער ב"גלגול שלישי" על פסק דין אחרי שכבר נודון ערעור אחד בענייננו בבית המשפט המחוזי.

ניתן לקרוא בהרחבה על הליך הערעור במדריך ערעורים בדיני משפחה.

באילו מקרים ניתן לערער ב"גלגול שלישי"?

נדגיש, כי בהליכי משפחה וירושה אין זכות לערער ב"גלגול שלישי", וצריך לבקש ולקבל רשות, תחילה. המשמעות היא, כי עוד לפני שבית המשפט ידון בערעור, צריך לקבל ממנו רשות לשמיעת הערעור בגלגול שלישי, קרי, לשכנע אותו, שדווקא המקרה שלכם נדרש לבירור בפעם השלישית – דבר שמראש סיכוייו להתקבל נמוכים, ובייחוד ללא ליווי משפטי מתאים.

הקריטריונים לקבלת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" נקבעו במשפט הישראלי בהלכות של בית המשפט העליון, עוד לפני שהוקם בית המשפט לענייני משפחה. הלכה זו ידועה בעולם המשפט בשם "הלכת חניון חיפה". מאוחר יותר, הלכה זו מצאה את ביטויה בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות מאז שנת 2018. 

במילים פשוטות, ישנם תנאים שללא הוכחתם – בית המשפט לא יאפשר לערער ב"גלגול שלישי", אפילו כשבעיניכם ההחלטה או פסק הדין שהתקבל בבית המשפט לענייני משפחה או בית המשפט המחוזי אינם מוצדקים, וגם אפילו אם בית המשפט בעצמו חושב כי היה פוסק אחרת במקרה שלכם. הטעם לקביעת תנאים אלו נומק בין היתר בכך כי לא ניתן ואין זה נכון להעמיס על בתי המשפט לשמוע שוב ושוב את אותם המקרים. בנוסף, נקבע שמספיק שתיק יידון באופן ממצה בפני שתי ערכאות, ואין הצדקה אמיתית להטריח ולהביא תיקים בפני ערכאה שלישית.

התנאים המצטברים למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי":

א. החשיבות המשפטית חורגת מעניינם הפרטי של הצדדים: במילים אחרות, צריך לשכנע את בית המשפט, כי פסק הדין שניתן בעניין שלכם לא רק שאינו מוצדק כלפיכם, אלא עלול להשליך על פסיקה בעניינים אחרים, ומעלה שאלות משפטיות רחבות יותר מהסכסוך הנקודתי בינכם לצד השני. וכך מגדיר בית המשפט העליון: "האם ההליך מעלה שאלות בעלות חשיבות חוקתית; האם ההליך מעלה שאלה משפטית שטרם נפסקה בה הלכה מחייבת; האם ישנן פסיקות סותרות של בתי המשפט המחוזיים; האם יש להליך חשיבות לצורך הבהרה לעניין משפטי; האם להליך יש חשיבות ציבורית מיוחדת ועוד".

ב. קיים חשש שייגרם עיוות דין: הכוונה היא כי אף כאשר לא עולה מהמקרה שלכם שאלה משפטית או ציבורית חשובה החורגת מעניינכם הפרטי, עדיין יוכל בית המשפט לתת רשות ערעור ב"גלגול שלישי". זאת, אם בית המשפט ישוכנע שבהחלטה ב"גלגול השני" נפלה טעות כה בלתי סבירה שיורדת לשורש העניין.

נדגיש שוב, הקריטריונים הללו הנם בין הנוקשים ביותר בדין הישראלי. בית המשפט לא ימהר לתת רשות לערער ב"גלגול השלישי". לכן, חובה להתייעץ עם גורם מקצועי שיוכל לאבחן האם אכן מדובר בהחלטה דרמטית שתשליך על אחרים בהמשך, או שזו רק תחושתכם הסובייקטיבית. גם זה קורה, וכידוע לא כל הרגשה היא עובדה.

רוצה לברר האם יש לך סיכוי להצליח בבקשת רשות לערער ב"גלגול שלישי"? נשמח לעזור

דגשים בעניין ערעור ב"גלגול שלישי" בהליכי משפחה וירושה

ישנם כמה מאפיינים ייחודיים, אשר עשויים להשפיע על סיכויי הערעור ב"גלגול שלישי", בתחום המשפחה והירושה.

המחלוקת בין בני משפחה מעצם טבעה נובעת מהמורכבות הספציפית של יחסי הצדדים. כמו שאין שתי משפחות זהות, אין שני סכסוכי משפחה זהים.

לא תמיד בית המשפט לענייני-משפחה מצליח לרדת לעומק שורשו של הסכסוך המשפחתי "בגלגול הראשון". בשלב זה לעיתים ליבת המחלוקת נסתרת מהעין. עם זאת, דווקא כאן מתעצמת החשיבות של "המסגור" הנכון של המחלוקת שלכם בפני ערכאות הערעור, באמצעות הכנת בקשת רשות ערעור מקצועית. כמו שראינו, בתי המשפט לערעור נמנעים מלהתערב בבירור המקרה הספציפי מחדש, אלא נעתרים לערעור על הטעיות המשפטיות, קל וחומר כאשר אנו מבקשים לערער ב"גלגול שלישי".

האם ניתן לערער ב"גלגול שלישי" על פסק דין של בית הדין הרבני?

שאלה בעלת חשיבות בלתי מבוטלת היא – האם ישנה אפשרות לערער ב"גלגול שלישי" על פסק דין של בית הדין הרבני, כלומר אחרי שניתן פסק דין בערעור ע"י בית הדין הרבני הגדול בירושלים? לצורך היכרות מעמיקה יותר עם הנושא כתבנו מדריך על עתירות לבג"ץ נגד בתי הדין הרבניים. כאן נציין רק, שבמקרה שבו אין שביעות רצון מתוצאות הערעור ומעוניינים לערער פעם נוספת – ניתן יהיה לעשות זאת בפני בג"ץ, אך זאת במקרים חריגים שבהם פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול חרג מסמכותו, או כאשר נדרש סעד מצד הצדק, שאינו בסמכות בית משפט או בית דין אחר.

חשוב לדעת

בנוסף לקריטריונים מהותיים, שאת עיקרם פירטנו למעלה, ישנן דרישות פרוצדורליות רבות, אותן צריך לקחת בחשבון טרם הגשת בקשת רשות ערעור "בגלגול שלישי". מדובר במועד הגשת הבקשה למתן רשות ערעור, ובצורך לשלם אגרה ואף להפקיד ערובה. ככלל, המועד להגשת בקשת רשות ערעור היא בתוך 30 ימים והמועד לבקשת "דיון נוסף" בבית המשפט העליון היא 15 ימים, ורצוי שספירת הימים, למען הזהירות, תיספר בימים קלנדריים רגילים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה שעליה מבקשים לערער.

לסיכום

האפשרות לערער על החלטות של בתי המשפט היא בין הזכויות הדיוניות הבסיסיות. אולם, ראינו כי ערעור על פסק דין בהליך משפחה וירושה כרוך בעמידה בתנאים נוקשים מאוד, והרשות לערער פעם נוספת תינתן רק במקרים חריגים (ממש בודדים בשנה!). כאן חשיבות הייעוץ של עורכי דין לדיני משפחה וירושה טרם הגשת בקשת רשות ערעור מקבלת משנה תוקף.

המדריך נכתב כשירות לציבור על-ידי  מחלקות' יישוב סכסוכי משפחה בהתדיינות (ליטיגציה), מחלקת ירושה והעברה-בין דורית ומחלקת ניהול הון, נכסים ועסקים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מובילה בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על-ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו-CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.