תיקי קדם עזבון וניכור לעת זקנה

טיפול במקרים בהם יורש עתידי (לפי דין או לפי צוואה קיימת או מוקדמת) מגלה נסיון השתלטות על הזקן/ה, תוך גרימת נזק לקשר בין יורשים פטנציאליים לבין המצווה.
לדוגמה: ניתוק טלפונים וחבלה בקשר עם העולם החיצון (בני משפחה אחרים, חברים וכיוב'), הימנעות משיתוף במצב הרפואי של הזקן/ה לרבות הסתרה בדבר אשפוזים וכיוב' ועד כדי החלפת מנעולים בבית לרגולציה מלאה של הבאים בשערי הזקן/ה.