סעדים זמניים והגנה על הרכוש המשפחתי

לא דאגתם להגן על הרכוש המשפחתי שנצבר? תקבלו פחות מהמגיע לכם. 

בזמן שחיי המשפחה התנהלו על מי מנוחות, נצבר רכוש משותף. אך ברגע של משבר, אחד הצדדים יכול לפתע להחליט שהוא רוצה למנוע מבן/ת הזוג לזכות בחלקו ברכוש המשותף. מהן הסכנות שאי פנייה לקבלת סעדים זמניים בסכסוכים ביחס לרכוש משפחתי במסגרת הליך גירושים או פרידה? •איך ניתן להבטיח חלוקה עתידית הוגנת של זכויות רכושיות שנצברו? כל הפרטים – במדריך הזה

על מנת להבטיח את קיומו של פסק דין שיינתן בתום הליך משפטי בתחום דיני המשפחה, הגירושים והירושה, יש לפעול במטרה למנוע ניסיונות של אחד מהצדדים לשנות את המצב הקיים – לרבות הברחת רכוש. סעד זמני הוא כלי שנועד לשמור על המצב הקיים ולהבטיח את מימוש פסק הדין שיינתן בסופו של ההליך המשפטי בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

שימוש בסעדים זמניים במסגרת הליך גירושים (או פרידה, אצל ידועים בציבור) הוא נפוץ, כשאחד המצבים השכיחים הוא בשאלת חלוקת הרכוש, פירוק השיתוף ואיזון המשאבים. אם לא נערך הסכם ממון בין בני הזוג לשעבר, יש לחלק את הרכוש המשותף שווה בשווה לפי הסדר איזון המשאבים על פי חוק יחסי ממון או הלכת השיתוף אצל ידועים בציבור. חלוקת הרכוש המשותף הוא אחד הנושאים המרכזיים, הרגישים ובעלי השפעות משמעותיות על העתיד הכלכלי של כל אחד מהצדדים. ישנם סוגים רבים של רכוש משותף שנצבר במהלך החיים המשותפים: זכויות במקרקעין (דירה/משק/מגרש), מיטלטלין (רהיטים, חפצי ערך, רכבים), חשבונות בנק, קופות גמל, השקעות, נכסי קריירה, מוניטין, אופציות, זכויות סוציאליות וכיוב'. על מנת להבטיח כי זכויותיו של כל צד ברכוש המשותף יישמרו, ניתן לבקש סעדים זמניים שונים.

התזמון בו מתבקש הסעד הוא קריטי על מנת להבטיח חלוקת רכוש הוגנת ושיוויונית בתום הליך הגירושין או הפרידה. מומלץ לבקש סעדים אלו מיד כשעולה הצורך ואף כבר בטרם הגשת התביעה העיקרית ואפילו בשלב יישוב הסכסוך, שכן מטרת הסעד הזמני היא לשרת את הסעד הסופי בתביעה העיקרית ולהבטיח את ביצוע פסק הדין.

כמובן שלא בכל סכסוך משפחתי-רכושי יש צורך בסעד זמני, ולצורך כך יש להתייעץ עם עו"ד בתחום דיני המשפחה, הגירושים והירושה אשר מנוסה ובקיא בליטיגציה (התדיינות) בבית המשפט לענייני משפחה ו/או בית דין רבני.

 

רוצה לוודא שיישאר רכוש משותף לחלק ולאזן אחרי הגירושים? אנחנו כאן ונשמח לעמוד לשירותך


מהם שיקולי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני במתן הסעד הזמני?

הסמכות להקנות סעדים זמניים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני.
ישנם 7 שיקולים עיקריים שעל הערכאה הדיונית לשקול בבואה להכריע בבקשה למתן סעד זמני:

א. זכות לכאורה – במסגרתה בוחנים באופן לכאורי וכבר בשלב מקדמי (לרוב) את סיכויי התביעה העיקרית.

ב. מאזן הנוחות – במסגרתו שוקלים את הנזק שייגרם למבקש לולא מתן הצו הסעד הזמני, לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני.

קיומה של זכות לכאורה ומאזן הנוחות נבחנים במעין "מקבילית כוחות", כך ככל שגדל משקלו של אחד התנאים ניתן להפחית בדרישת משקלו של האחר.  

ג. שיקולי יושר – הערכאה הדיונית נדרשת לבחון האם הבקשה הוגשה בתום לב ובניקיון כפיים.

ד. מידתיות – במסגרתה ניתן לבחון האם קיימים אמצעים אחרים שיוכלו להשיג את התכלית של סעדים אלו, אשר מידת פגיעתם תהיה פחותה.

ה. העדר שיהוי – אלמנט הזמן בסעדים זמניים הוא משמעותי. מאחר ומגיש הבקשה מנסה לשכנע את הערכאה הדיונית כי יש לפעול באופן מיידי, עליו להראות כי גם הבקשה הוגשה ללא שיהוי ולפיכך מתן הצו אינו סובל דיחוי.

ו. הפקדת ערובה – לפיצוי המשיב על נזק שייגרם לו אם הצו התבקש שלא בצדק. הערובה הבסיסית היא התחייבות אישית של מבקש הצו שלעיתים מבקש גם הפקדה של כסף ממשי, כתלות בהיקף ההליך הרכושי, בקופת הערכאה השיפוטית, התחייבות עצמית של צד ג' ועוד.

ז. תצהיר והוכחות – יש לצרף תצהיר להוכחת העובדות הנטענות בבקשה והוכחות אחרות התומכות בנחיצות הקניית הסעד הזמני.

לסיכום

סעד זמני נועד להבטיח כי התובע/ת יוכלו לנהל את ההליך המשפטי של חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים, באופן תקין כך שבסופו ניתן יהיה לממש את פסק הדין לכשיינתן, עם הוראות לחלק את הרכוש באופן כזה או אחר. אי לכך, גורלה של התביעה הרכושית מצוי במידה רבה בבקשות לסעדים זמניים. בקשות אלו הן חלק מהאסטרטגיה של ניהול תיק הגירושין, ולצורך כך כדאי להיוועץ בעורך דין המתמצא בתביעות רכושיות בתחום דיני המשפחה.

המדריך נכתב כשירות לציבור על-ידי מחלקת ניהול הון ועסקים משפחתיים וליטיגציה (התדיינות) בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מובילה בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ההון המשפחתי – על-ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו-CofaceBDi

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.