השופטת שפסלה את עצמה מלדון בתיק

כאשר נגרם עוול וגורמי השיפוט אינם עושים את תפקידם כהלכה, אנו מאמינים שתפקידנו להסב את תשומת לבם לכך ולמנוע את המשך ההתנהלות הבלתי צודקת.
לאחר שמרחה הליך משפטי שהתנהל בפניה, ולאחר שהגשנו נגדה תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים – השופטת איריס אסל פסלה עצמה מלדון בתיק.


דצמבר, 2023

מאמרים נוספים