הגשת בקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה

כדי לחלק את רכוש המנוח/ה לפי הצוואה או לפי חוק הירושה, יש צורך באישור של הרשם לענייני ירושה. משרדנו מטפל בקבלת אישור זה, הנקרא "צו קיום צוואה" (אם קיימת צוואה) או "צו ירושה" (אם הרכוש מחולק לפי חוק הירושה)

מאמרים נוספים