עילות התנגדות לצו קיום צוואה או לצו ירושה

הנחת היסוד היא שלצוואה יש תוקף משפטי מחייב, אולם בנסיבות מסוימות – ניתן להתנגד לקיומה ולבקש צו קיום לצוואה אחרת או צו ירושה • מי רשאי לעשות כן ומהם התנאים לכך? כל הפרטים – במדריך הזה

למען הסדר הטוב, בטרם קריאת מדריך זה, מומלץ לעיין במדריך הגשת בקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה. התנגדות היא למעשה בקשה נגדית לדחיית הבקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה.

התנגדות לצו קיום צוואה

ככלל, נהוג לכבד וליישם כל צוואה שהתקיימו בה התנאים המוגדרים בחוק הירושה, כמפורט במדריך לכתיבת צוואה. אם גורם כלשהו טוען לפסילת הצוואה – עליו להוכיח את הצורך בביטול הצוואה באמצעות ראיות ממשיות, בהתאם לדיני הראיות ולנטלי ההוכחה בהליכי ירושה. המעוניין להתנגד לקיום צוואה יכול לעשות זאת באמצעות הגשת התנגדות לרשם לענייני ירושה, שבה מפורטות העילות לביטול הצוואה, לצד עמידה בתקנות חוק הירושה (כגון צירוף אסמכתאות המגבות את התנגדותו וצירוף תצהיר להתנגדות לקיום צוואה מאומת על ידי עורך דין, עמידה בזמן שהקציב הרשם, תשלום אגרה ועוד).

ביטול הצוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה

לאחר הגשת ההתנגדות, הרשם לענייני ירושה מעביר את התיק על כל מצורפיו לבית המשפט לענייני משפחה, המוסמך לדון בבקשה ובהתנגדות לה ואף להורות על ביטול הצוואה, בהיותה צוואה פסולה, שנערכה בניגוד לדיני הירושה.

ישנן כמה עילות משפטיות המאפשרות הבעת התנגדות, וכל בעל אינטרס לגיטימי רשאי להגיש התנגדות, בתוך פרק הזמן שנקבע טרם מתן הצו. אם בסופו של דבר יוחלט לקבל את ההתנגדות – משמעות הדבר תהיה פסילת הצוואה שהותיר אחריו המנוח, בשלמותה או בחלקה (בהתאם לתוכן ההתנגדות שהוגשה, וכן לפי פסיקת בית המשפט לענייני משפחה, שבחן את הבקשה).

מהן העילות להתנגדות לקיום צוואה?

  1. עילת התנגדות לצוואה המנוגדת לחוק הירושה
    כאשר עולה טענה שהצוואה לא עומדת בדרישות חוק הירושה. לדוגמה בטלות צוואה בעדים – צוואה שנערכה בפני עדים, והעדים הם בעלי עניין בה – בטלה לפי סעיף 35 לחוק הירושה. דוגמה אחרת היא מות העדים המאמתים או חוסר יכולת לאתרם. שני המקרים הללו הם עילה לביטול תוקף הצוואה על ידי בית המשפט והעברת חובת ההוכחה לצד שמבקש לקיימה. 
  2. עילת התנגדות בשל חוסר כשרות משפטית בעניין מצבו הבריאותי או הנפשי של משאיר הצוואה
    עילת התנגדות נוספת היא מצב רפואי או נפשי לקוי של משאיר הצוואה, בסמוך לעריכתה, שעלול להצביע על אי-כשירותו בעת הציווי. במצב שכזה, מומלץ לעסוק בטענות הפוטנציאליות שעלולות ליצור בעתיד מחלוקות משפטיות בין היורשים – כבר במעמד כתיבת הצוואה. דרך אחרת "להקדים תרופה למכה" היא עריכת בדיקה רפואית למשאיר הצוואה. בדיקה שכזו עשויה לייתר בהמשך את הצורך בהתדיינות משפטית, לאחר מותו. לרוב, במקרים אלו, ככל שעולה טענה בדבר חוסר כשירות משפטית של המצווה לערוך את הצוואה, בית המשפט ממנה מומחה רפואי לעריכת חוות דעת שתסייעה לבית המשפט בהכרעה בדבר קבלת או דחיית ההתנגדות לצוואה.
  3. עילת התנגדות – השפעה בלתי הוגנת
    כאשר מסתמנת תלות מהותית בין משאיר הצוואה ליורש, שלאורה ניתן להניח שנשלל רצונו החופשי של משאיר הצוואה (למשל, במצבים של ניצול מצוקה נפשית, תלות פיזית/סיעודית ועוד). במקרים כאלה, בית המשפט עשוי לקבוע כי הצוואה היא תוצר של השפעה בלתי הוגנת מצידו של מי שמבקש לקיימה, וגם במקרה זה עוברת חובת ההוכחה על אי קיומה של השפעה או תלות לכתפיו של המבקש לקיים את הצוואה. לכן, כאשר חוששים מעושק של קשישים על ידי בני משפחה או על ידי מטפליהם, חשוב מאוד להיות מודעים למקרים מצערים אלו שקרו בעבר, ולהמשיך ולגלות מעורבות בחיי הקשיש ובכך למנוע ניצול מצוקתו ותשישות נפשו.
  4.  

התנגדות לצו ירושה

ומן העבר השני, במקרים בהם מוגשת בקשה לצו ירושה, המתנגד לצו הירושה רשאי להגיש התנגדות ובקשה לצו קיום צוואה, למען כיבוד רצון המצווה בדרכו האחרונה וקיום הוראות צוואתו בצורה, שתגשים את צו ליבו כפי שבא לידי ביטוי בצוואתו האחרונה.

שוקלים להתנגד לצוואה? נשמח לעזור לכם לבדוק האם ההתנגדות תתקבל:

המדריך נכתב כשירות לציבור על ידי מחלקות "גישור פרטי", יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות משפטית), עזבונות וירושות ומחלקת ניהול הון, נכסים ועסקים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מדורגת מאז 2015 בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו – CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.


מאמרים נוספים

מתי הכתוב בצוואה לא תואם את הרכוש שמגיע לכם ומה אפשר לעשות? הכירו את התביעה להיקף או גדרי עיזבון

אדם קרוב אליכם הלך לעולמו והוכרתם כיורשים על פי צוואה או על פי חוק הירושה (אם לא הותיר אחריו צוואה). אבל זה לא אומר שתזכו לקבל את הרכוש. ואם זה המצב, מה תוכלו לעשות כדי לשנותו?

המשך קריאה