מדריך לכתיבת צוואה

איך עורכים צוואה נכון ואילו סוגי צוואה קיימים? לפניכם האפשרויות השונות לעריכת צוואה בצורה נכונה

צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר שאדם עורך בחייו. בצוואה קובע אדם למי יעבור עזבונו באחרית ימיו ושנותיו. קיימות שתי אפשרויות להורשת הרכוש. האחת היא ברירת המחדל של הדין, הקובעת שהרכוש יחולק לפי כללי חוק הירושה, והשנייה היא הורשה של הרכוש בהתאם לבחירה הפרטית של הנפטר – שיכולה להתבצע באמצעות צוואה שהוא הותיר אחריו.

חוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו". יורשיו הופכים לבעלים החוקיים של הנכסים, הזכויות והחובות שהותיר מאחוריו. חלוקת הרכוש תתבצע על פי צוואתו של המנוח (אם השאיר מאחוריו אחת שכזו), שמביעה את רצונו טרם מותו באשר לזכויותיו הרכושיות ולמה יעשה בהן לאחר לכתו, כמובן בניכוי החובות. אם המנוח לא השאיר צוואה טרם לכתו, תחול ירושה על פי דין. ירושה על פי דין תחול גם לגבי נכסים שהמנוח לא ציווה עליהם במפורש בצוואתו, או שההוראות שהשאיר לגביהם – נפסלו.

מיהם היורשים של המנוח על פי דין?

סדר היורשים על פי דין (לפי סדר זכאותם) הוא: מי שהיה/היתה בן/בת זוגו של המוריש במותו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם, המדינה.

מהי צוואה תקינה?

בצוואה תקינה חייבות להופיע:
א. הוראות באשר לחלוקת ולהנחלת העיזבון.
ב. כוונת המצווה כי יראו בהוראות כסופיות ומחייבות.

למרות זאת, גם מסמך אחר, אשר הוראותיו תואמות את כללי הירושה ייחשב לכשיר, אם מתקיימות הדרישות הצורניות הקבועות בחוק הירושה.

סוגי צוואות והדרכים לכתיבתן

קיימים 4 סוגי צוואות, ולכל סוג יש סט כללים משלו בדין. קיימים כמה מאפייני חובה, ואלו הם:

1. צוואה בכתב יד

• חייבת להיכתב כולה על ידי המצווה 

• חייבת לשאת תאריך הכתוב בכתב ידו של המצווה

• חייבת לשאת את חתימתו של המצווה

2. צוואה בעדים

• צריכה להיות כתובה, אך אין חובה שהיא תיכתב בכתב ידו של המצווה עצמו, והיא גם יכולה להיות מודפסת.

• המצווה חייב לחתום על הצוואה בפני שני עדים, ולהצהיר מולם כי זוהי צוואתו. 

• העדים צריכים לחתום על גבי הצוואה באותו המעמד, שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי חתם כאמור.

3. צוואה בפני רשות

• עליה להיעשות בפני אחד מהבאים: שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, חבר של בית דין דתי, קונסול ישראל במדינות חוץ. דרך נוספת לעריכת צוואה בפני רשות היא להיעזר בשירותי נוטריון, וגם בזאת חברתנו יכולה לסייע,  על-ידי הנוטריון ועורכת הדין רונית א' זיסמן.

• בחירה בדרך זו מחייבת הגשת בקשה לפני ההליך, המפרטת אם תיערך הצוואה בעל-פה או בכתב. 

• אם המצווה החליט לומר את הצוואה בעל-פה, עליו להתייצב באופן אישי בפני הרשות ולהגיד את צוואתו. לחלופין – לומר את דברי צוואתו לרשות בטלפון. הרשות תרשום את דבריו ותקרא אותם בפניו על מנת שיצהיר שזו צוואתו. לאחר שיצהיר זאת, תאשר הרשות על פני הצוואה שזו הוקראה בפניו ושהוא הצהיר כאמור. 

• אם המצווה החליט להגיש לרשות את צוואתו בכתב – אין צורך ברישום אך יש להקפיד למלא את הדרישות שפירטנו במקרה של צוואה בכתב יד ובמקרה של צוואה בעדים.

4. צוואה בעל-פה

צוואה זו אפשרית רק כאשר מדובר בחולה אנוש אשר נוטה למות, או לחילופין אדם המאמין כי פניו מועדות למוות, בנסיבות המצדיקות זאת. כדי שאדם ייחשב כמי שרואה עצמו כעומד למות, חייבים להתקיים שני תנאים:
א. תנאי אובייקטיבי – ישנה סכנת מוות ממשית העומדת לפני האדם
ב. תנאי סובייקטיבי – ישנה תחושה של המצווה כי המוות אורב לו מעבר לפינה.

• צוואה בעל פה תעשה בפני שני עדים כשירים ובגירים, אשר שומעים ומבינים את לשון המצווה.
• על העדים לערוך בהקדם האפשרי "זיכרון דברים" של דברי המצווה, שבו יציינו את התאריך ואת נסיבות עשיית הצוואה. 

• את זיכרון הדברים יש להפקיד בידי הרשם לענייני ירושה.

בעניין זה, חשוב להבחין בין הבעת רצון לעשיית צוואה, שאין בה תוקף של צוואה שבעל פה, לבין מצב שבו המצווה החליט החלטה גמורה לצוות כפי שציווה.

תוקפה של צוואה בעל פה פג לאחר חודש ימים במקרה שהמצווה נותר בחיים וחלפו הנסיבות שהצדיקו את קיומה של הצוואה.

רוצה להימנע מפסילת הצוואה? נשמח לעזור לך לכתוב אותה נכון. לקביעת פגישה:

למה חשוב להתייעץ עם עורך דין כשעורכים צוואה?

לאחר עמל של שנים רבות, אדם רוצה להחליט כיצד להעביר את הרכוש שצבר, בין אם הוא יעשה זאת בעודו בחיים, כדי לעזור לבני ולבנות משפחתו, ובין אם בהורשה לאחר 120. את ההורשה כדאי לעשות בצורה חכמה, ומשתלם לעשות אותה בצורה חכמה, בייחוד כאשר בישראל, נכון לעת כתיבת שורות אלה, אין מיסוי על הורשה ועיזבון (מס עיזבון חל על כל מה שהאדם עוזב בסוף חייו, ומס ירושה חל על היורש, לרוב מסכומים מסוימים. שני סוגי המס אינם חלים בישראל).

כדי לערוך את הצוואה באופן נכון, חשוב להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני ירושה, צוואות ועיזבונות, וכדאי כזה שמטפל בסכסוכים הקשורים לירושה ומכיר את הפגמים בצוואות שעלולים להוביל לפסילה של צוואה.

לסיכום

כפי שהזכרנו, קיימות מספר דרכים לגיטימיות שבהן אדם יכול לצוות מה ייעשה ברכושו ובענייניו לאחר מותו. אם הוא לא יצווה לפני מותו, יחול המצב הקבוע בחוק. מכאן, שמוטב במוקדם מאשר במאוחר, ורצוי כי שאדם ידאג להסדיר את ענייניו ואת עתיד נכסיו מבעוד מועד.

עוד חשוב לדעת, שחלוקת רכוש לפי כללי השיתוף הרכושי הזוגי שונה מחלוקת העיזבון. בתוך הסכם ממון או חיים משותפים לא יכולות להיות התניות בעלות אופי צוואתי, ובצוואה לא יכולים להיות הסדרים ממוניים של חיים משותפים. אלו וגם אלו – בטלים, ומשום הסיבוך הקיים בהפרדה זו, חובה לערוך מסמכים משפטיים אצל עו"ד הבקיא בתחום דיני המשפחה, הירושה וניהול ההון המשפחתי והעברה בין דורית שלו.

המדריך נכתב כשירות לציבור על ידי מחלקות יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות משפטית), עזבונות וירושות ומחלקת ניהול הון, נכסים ועסקים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מדורגת מאז 2015 בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו – CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.