מתי הכתוב בצוואה לא תואם את הרכוש שמגיע לכם ומה אפשר לעשות? הכירו את התביעה להיקף או גדרי עיזבון

אדם קרוב אליכם הלך לעולמו והוכרתם כיורשים על פי צוואה או על פי חוק הירושה (אם לא הותיר אחריו צוואה). אבל זה לא אומר שתזכו לקבל את הרכוש. ואם זה המצב, מה תוכלו לעשות כדי לשנותו?

לפני הכל, חשוב להגיד שבאופן עקרוני רכושו של אדם מוגן בפני החוק ועובר ליורשיו גם אם לא הותיר אחריו צוואה. הוראות "חוק הירושה" קובעות כי אם הניח הנפטר בן זוג וילדים, יחולק העיזבון ביניהם בחלקים שווים (מחצית לבן הזוג שנותר בחיים ומחצית לילדים המשותפים, בחלקים שווים ביניהם). אם אין ילדים, יגיע הרכוש לבני משפחתו לפי מעגלי קרבת דם. בהיעדר צוואה יהיה צורך בבקשה ל"צו ירושה".

באילו מקרים יתגלה פער בין הכתוב בצוואה לבין הרכוש שניתן לחלק ליורשים?

הנפטר חילק את רכושו במתנה עוד בחייו – במקרה כזה הנפטר לא הותיר הרבה בעזבונו ליורשיו, מצב לגיטימי לכאורה. לאדם יש זכות לעשות ברכושו הפרטי ככל העולה על רוחו. העלילה מסתבכת כאשר אותן מתנות ניתנו בניגוד לרצון חופשי, למשל כאשר אותו אדם היה חסר כשירות משפטית, למשל בעת שבעל הרכוש היה חולה או דמנטי ולא נתן את המתנה בצלילות דעת, לא הבין את תוצאות הענקת המתנה, לכאורה, או שהיה נתון לאיומים כאשר היה תלוי במקבל המתנה – כפי שקורה במצבים של ניכור הורי לעת זקנה.

הצוואה לא נכתבה כראוי – עקב טעות או ניסוח מעורפל, חלק מהרכוש לא מופיע בצוואה. היורשים שמצוינים בצוואה יקבלו את מה שנכלל בה, ומה שלא נכלל, יקבלו היורשים על פי דין, כלומר על פי חוק הירושה. לדוגמה, בצוואה מוזכרת דירה מסוימת שלאחר עריכת הצוואה הוחלפה בדירה אחרת. אם אין בצוואה מנגנון המחיל את הוראותיה על רכוש חליפי – הרכוש החליפי יחולק בהתאם לחוק הירושה.

קשר זוגי של הנפטר – אם הנפטר היה בקשר זוגי בעת פטירתו, נוצר ביניהם גם קשר רכושי, וניתן לטעון כי חצי מכל הרכוש מגיע לבן או לבת הזוג, ועל היורשים האחרים להתחלק בחצי הנותר. 

הדרך לקבל מה שמגיע לך היא תביעה להיקף או גדרי העיזבון

תביעה להיקף או גדרי העיזבון מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, ובה נדרשים התובעים להוכיח בבית המשפט לענייני משפחה, באמצעות עדויות, מסמכים ואסמכתאות שונות, כי הזכות לקבלת הרכוש היא של התובעים ולא של יורשים או אנשים אחרים. כמו בסיפורי המקרה האמיתיים הבאים הממחישים מקרים נפוצים, לצערינו, ואשר טופלו בייצוג של החברה.

מקרה ראשון: תביעה להשבת רכוש לעיזבון לאחר שהוצא ממנו דרך מתנות בחיים ליורשים עתידיים

מר שמחון עבד כל חייו בבית הדפוס שהקים. עסק מצליח מאוד שפרנס היטב את משפחתו ואת משפחות שלושת עובדיו הוותיקים והנאמנים. מר שמחון שמע שחשוב לערוך צוואה. כך, הוא הבין, הוא יוכל לדאוג לאשתו היקרה ריבה, שתזדקן בכבוד וברווחה. ואחרי שריבה תלך לעולמה, יירשו אותה בניו (שלושה יש לו לגאוותו הרבה) בחלקים שווים. שמע ועשה. קבע עם עורך דין, יחד עם ריבה נפגשו פעמיים, ערבו וחתמו על צוואה.
מר שמחון הלך לעולמו. ריבה ירשה את בית הדפוס ואת הבית הפרטי שהיה בית המגורים שלהם, ואת שלוש הדירות שמר שמחון קנה והשכירות שהניבו אפשרו לו ולריבה שלו חיים טובים. כמה שנים אחר כך, נפטרה ריבה. ניתן צו קיום צוואה, ובו שלושת הבנים הם היורשים, בחלקים שווים. שליש לכל אחד מהם.

יוסי, הבכור, רצה להעביר את הבית והדירות על שמו ועל שם אחיו, כמו שציוותה אמם. אבל, הסתבר שגם הבית וגם הדירות רשומים על שם דניאל, האח האמצעי – ועל שמו בלבד. מבירור שעשה יוסי, הסתבר לו שדניאל קיבל מריבה אמו את הבית והדירות ב"מתנה", עוד כשהייתה בחיים. ריבה מכרה בחייה את בית הדפוס, ובעצם, חוץ מכמה עשרות אלפי שקלים בחשבון הבנק שלה, לא נותר בעיזבונה דבר לחלק ליורשים לפי הצוואה.

האם נסתם הגולל ולמעשה יוסי והאח הצעיר איציק לא יורשים דבר?

נחדד, שהמציאות היא שהצוואה שריבה ובעלה מר שמחון ערכו אצל עורך דין, ברצון חופשי ובהבנה מלאה, היא שהוגשה לקיום. כלומר, אין כאן מצב של התנגדות לצוואה, כי מישהו, דניאל במקרה הזה, השפיע השפעה בלתי הוגנת על ריבה ולכן היא ערכה צוואה אחרת שהוא היורש היחיד בה. מה שקרה במשפחת שמחון, הוא שריקון רכושה של ריבה התרחש עוד בחייה, וכך צו קיום הצוואה שמחזיקים יוסי הבכור ואיציק בן הזקונים הוא למעשה קליפה (כמעט) ריקה. כל מה שהם יירשו מתוך הרכוש שנותר בעזבון שהיה להוריהם, הוא הכספים בחשבון הבנק. שליש ליוסי, שליש לדניאל ושליש לאיציק. כן, כן, דניאל הוא יורש של ריבה ולכן יקבל בנוסף גם שליש ממה שעוד נותר בעיזבון.

הסיפור המשפחתי הכואב הזה, הוא מקרה קלאסי שבו נדרש הליך משפטי של דרישה להשבת הרכוש לעיזבון של המצווה, ולקבוע, מה צריך להיכלל בעיזבון, מלכתחילה.

 

האמת מתגלה: האחים מגישים תביעה להשבת רכוש לעיזבון

במקרה של משפחת שמחון הגישו האחים יוסי ואיציק תביעה כנגד אחיהם דניאל, בטענה שעסקאות המתנה, לכאורה, שנעשו על ידי ריבה לטובתו ואשר משמעותן הותרת ריבה, עוד בחייה, ללא קורת גג וללא מקור הכנסה ובניגוד מוחלט לדרך החיים שהנהיג מר שמחון, לא היו מתקיימות לו היתה ריבה כשרה משפטית לערוך אותן. מצבה הבריאותי והקוגניטיבי של ריבה הידרדר מאוד אחרי מותו של מר שמחון, העצב והבדידות הכניעו אותה וסמוך לאחר שהתאלמנה הפכה צל של עצמה. מסמכים רפואיים שצירפו האחים לתביעתם הציגו תמונה קשה של אישה הזקוקה לליווי צמוד, אינה מגיבה לנעשה סביבה ומבצעת פעולות רק לאחר שהוסברו לה פעמים רבות, לאט ובסבלנות. מצבה של ריבה, בזמן שבו נתנה, כביכול במתנה לדניאל את כל הנכסים שלה, היה קשה וספק גדול אם הבינה בכלל את משמעות הדברים. על כן, הדרישה היא שדניאל יחזיר את "המתנות" שקיבל לעיזבונה של אמו.

כאשר יוחזרו המתנות לעיזבון של ריבה המנוחה, אפשר יהיה לקבוע את היקף עיזבונה ולקיים את צוואתה, את רצונה ורצון בעלה, שהרכוש שצברו יגיע בחלקים שווים לכל הילדים שלהם – כפי שקובעת הפסיקה המנחה בתחום הירושה והצוואה, לפיה כיבוד רצון המת הוא החשוב מכל.

הבינו מהו היקף העיזבון שאתם יורשיו בייחוד כשישנם "אזורים אפורים". רוצים להתייעץ איתנו ולהבין את זכויותיכם וחובותיכם כיורשים? השאירו פרטים ונשמח לעמוד לשירותכם

מקרה שני: תביעה לקביעת היקף גדרי עיזבון בזוגיות פרק ב'

במקרה אחר, גברת הייתה בזוגיות פרק ב' במשך שני עשורים. שנים רבות לפני שהכירה את בן הזוג היא ערכה צוואה ובה הורישה לילדיה בחלקים שווים את רכושה. לאחר מותה, הגישו ילדיה את צוואתה לקיום. בן הזוג התנגד, וטען שמה שמגיע לילדי בת זוגו המנוחה, הוא רק חלקה של המנוחה ברכוש המשותף לה ולו. כלומר מחצית. המחצית האחרת היא רכוש שלו, מתוך העובדה שבני הזוג היו ידועים בציבור במשך שנים ארוכות. איך נדע מה היקף העיזבון של המנוחה? גם במקרה זה, תביעה להגדרת גדרי העיזבון היא הדרך להתחקות אחר הדברים ולקבוע מהו הרכוש שיגיע בסופו של יום אל ילדי המנוחה, יורשיו על פי צוואתו.

בית המשפט לענייני משפחה יברר בתביעה במקרה זה את הרכוש שהיה לכל אחד מבני הזוג לפני הקשר שלהם: איך התנהלו בזמן הקשר? האם חיו בשיתוף כלכלי או לא? כיצד מתייחס בן הזוג לרכוש שלו? האם הוא משותף עם המנוחה או לא? הכרעה בשאלות אלה ואחרות תקבע את גדרי העיזבון של המנוחה ומתוך כך את הרכוש שזכאים ילדיה לרשת.

מדובר במקרה נפוץ שקורה כאשר, במקרה הטוב, עורכים רק צוואה (המגדירה למי יחולק העזבון), אך לא עורכים הסכם ממון או חיים משותפים – אשר מגדיר את היקף הרכוש של כל אחד. כמו תמיד: מניעה היא התרופה הטובה ביותר.

מקרה שלישי: תביעה לקביעת היקף גדרי עיזבון במקרה שבו ישנו רכוש שאינו מופיע בצוואה

במקרה אחר ערך אדם צוואה ובה נקבעו יורשיו (שאינם ילדיו). בדיעבד הסתבר שלא כל הרכוש שהיה לאדם זה נכלל בצוואה. אם כן, מהו היקף העיזבון שיוסדר על ידי הוראות הצוואה ומהו היקף העיזבון שיוסדר על ידי הוראות חוק הירושה? וגם מי הם היורשים של חלק זה בעיזבון?

גם כאן, תביעה להגדרת גדרי העיזבון היא הדרך לבירור הדברים ולקביעת הרכוש שיעבור ליורשים על פי הצוואה וליורשים לפי חוק (הילדים, אלה שהמצווה לא התכוון שירשו את עזבונו מלכתחילה).

הכנו עבורכם סרטון קצר שמסכם את הנושא:

המדריך נכתב כשירות לציבור על-ידי מחלקות "גישור פרטי", יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות) וניהול הון, נכסים ועסקים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מובילה בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על-ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו-CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.


When the Will Doesn't Align With the Property You're Entitled To and What Can Be Done? Meet the Petition for Determination of Estate Scope

A close person of yours has passed away and you have been recognized as heirs, either through a will or by the Israeli Inheritance Law (if no will was left). However, this doesn’t guarantee you'll receive the property. What can you do if that's the case?

Firstly, it’s important to note that a person's property is generally protected by law and transfers to their heirs, even without a will. The provisions of the Inheritance Law stipulate that if the deceased left a spouse and children, the estate is divided equally among them (half to the surviving spouse and half to the joint children, equally divided amongst themselves). If there are no children, the property passes to family members based on blood relations. In the absence of a will, a request for “Probate Order” is needed.

When might a discrepancy arise between the will and the property that can be distributed to heirs?

The deceased distributed their property while still alive – as gifts during their lifetime, they might not leave much in their estate for the heirs, seemingly a legitimate situation. A person is entitled to do as they please with their private property. Complications arise when these gifts were given against free will, for instance, if the person lacked legal capacity, such as when the property owner was ill or demented and didn’t give the gift in a sound state of mind, didn’t allegedly understand the consequences of giving the gift, or was coerced when dependent on the recipient – as occurs in cases of inverse parental alienation.

The will was improperly written – due to errors or unclear wording, some property may not be mentioned in the will. The heirs listed in the will receive what's included, and what isn't included is inherited by intestate succession, meaning according to the Inheritance law. For example, if a specific apartment mentioned in the will was replaced by another after the will's creation. Without a provision in the will applying to substitute property, the substitute property is divided according to inheritance law.
The deceased's relationship – if the deceased was in a relationship at the time of their death, a property relationship is also established between them. It could be argued that half of all the property belongs to the surviving spouse, with the other heirs dividing the remainder.

To claim what you're due, a petition for determination of estate scope is necessary

A petition for determination of estate scope (the Israeli equivalent of “probate inventory”) is filed to the Family Court, and therein the plaintiffs shall prove, through testimonies, documents, and various evidence, that they, not other heirs or individuals, are entitled to the property. This is illustrated in the following real-life, unfortunately, common cases, which were represented by the Firm.

First case: A petition to return property to the estate after it was given as lifetime gifts to future heirs

Mr. Simchon, who spent his entire life working in the successful printing house he established in Tel Aviv, which generously supported his family and the families of his three loyal and long-serving employees. Mr. Simchon learned about the importance of making a will. He understood it as a way to care for his beloved wife Riva, ensuring she aged with dignity and comfort, and following Riva's death, their sons (his three children he took pride in) would inherit her equally. So heard and did. He made arrangements with a lawyer, and together with Riva, they met twice, drafting and signing a will.
Mr. Simchon passed away. Riva inherited the printing house, their private residence, and three rented apartments that Mr. Simchon bought and tented out, enabling a comfortable life for them. Years later, Riva passed away as well. A probate order was granted, naming the three sons as equal heirs. A third for each.
Yossi, the eldest, intended to transfer the house and apartments into his and his brothers' names, as their mother wished. However, it turned out that both the house and the apartments were registered solely in the name of Daniel, the middle brother. Yossi's inquiry revealed that Daniel received the house and apartments as a "gift" from Riva while she was still alive. Riva had sold the printing house during her lifetime, leaving nothing in her estate to be divided according to the will, except for a few tens of thousands of shekels in her bank account.

Is this the end, and do Yossi and the younger brother Itzik inherit nothing?
It should be stressed that the will drafted by Riva and her husband Mr. Simchon with a lawyer, freely and with full understanding, is what was submitted for probate order. There is no situation of opposition to the will because someone, Daniel in this case, unduly influenced Riva, leading her to make a different will where he is the only heir. What happened in the Simchon family is that the depletion of Riva's property occurred during her lifetime, making the probate order that Yossi the eldest and Itzik the youngest hold practically an (almost) empty shell. Thus, all they will inherit from their parents' remaining estate are the funds in the bank account. A third to Yossi, a third to Daniel, and a third to Itzik. Indeed, Daniel, as an heir of Riva, will also receive a third of what remains in the estate.

This painful family story is a classic case where a legal procedure to return the property to the deceased’s estate is required, to determine what should be included in the estate initially.

The truth is revealed: The brothers file a lawsuit to return property to the estate.
In the Simchon family case, brothers Yossi and Itzik sued their brother Daniel, alleging that the gift transactions apparently made by Riva for his benefit, leaving Riva without a home and income source in direct contradiction to Mr. Simchon's lifestyle, wouldn’t have occurred if Riva were legally competent to conduct them. Riva's health and cognitive condition deteriorated significantly after Mr. Simchon's death; grief and loneliness overcame her, and she became a mere shadow of herself shortly after widowhood. Medical documents submitted with their lawsuit depicted a woman needing constant care, unresponsive to her surroundings, and only acting after repeated, slow, and patient explanations. Therefore, at the time she supposedly gifted all her assets to Daniel, her condition was severe, and there's considerable doubt whether she understood what she was doing. Hence, the demand is for Daniel to return the "gifts" received to his mother's estate.
When the gifts are returned to the late Riva's estate, it will be possible to determine the estate scope and execute her and her husband's will, ensuring the property they accumulated reaches their children in equal parts – in line with the guiding precedents in succession and will law, where honoring the deceased's wishes is of utmost importance.

Second case: A petition for determination of estate scope in a post-divorce relationship

In another case, a woman was in a post-divorce relationship for two decades. Long before meeting her partner, she made a will, bequeathing her property equally to her children. After her death, her children submitted the will for probate order. Her partner objected, arguing that what is due to his late partner's children is only her share in their joint property. In other words, half. The other half is his, given the couple's long-standing public recognition. How do we ascertain the deceased's estate scope? Here too, a petition for determination of estate scope is necessary to track down and determine the property ultimately inherited by the deceased's children, her heirs by her will.

The Family Court in this petition will clarify each couple's property before their relationship: their conduct during the relationship, whether they lived in economic partnership, how the partner regards his property, and whether it's joint with the deceased. Decisions on these and other questions will define the deceased's estate scope, thus the property her children are entitled to inherit.

This is a frequent scenario when, at best, only a will is made (defining the estate distribution) but no prenuptial or cohabitation agreement is made – defining each one's property scope. As always, prevention is the best remedy.

Third case: A petition for determination of estate scope when there is property not mentioned in the will

In another case, a person made a will, naming heirs other than his children. Later, it was revealed that not all his property was included in the will. So, what is the scope of the estate to be organized by the will's provisions, and what by the provisions of the Inheritance Law? Also, who are the heirs for this part of the estate?

Again, a petition for determination of estate scope is the way to clarify and determine the property transferred to the heirs by the will and the law (the children, those the deceased did not initially intend as his heirs).

We've prepared a short video summarizing the topic for you:
Video Title: Navigating Complex Inheritance Laws: What Happens When a Will Isn't Enough
Video Description: Discover the world of inheritance law with Adv. Arthur Shani as he unravels the realities of inheritance disputes, and how seemingly straightforward wills can lead to unexpected legal battles, leaving heirs in a precarious position.

This guide is a public service from the Departments of “Private Mediation”, Litigation Family Dispute Resolution and Family Wealth, Asset and Business Management at Arthur Shani & Co. Law Firm.

Arthur Shani & Co. – a leading law firm in divorce and inheritance law, alongside family wealth and business management fields – rated by Israeli leading market rankings DUN'S 100 and CofaceBDi.

This should not be construed as legal advice. To receive personally tailored advice – simply leave your details at the end of the page, and we will contact you promptly.

 

Что делать, если написанное в завещании не соответствует тому, что вам положено на самом деле? Время познакомиться с исками об определении объема наследства

Ваш близкий скончался, и вас признали его наследником по завещанию или по закону (в случае, когда близкий не оставил завещания). Однако это не значит, что вы гарантировано получите ваше наследство. Что можно предпринять в такой ситуации?

Прежде всего, важно отметить, что имущество каждого защищено законом о наследстве и переходит к наследникам даже без завещания. Закон о наследстве устанавливает, что в случае, если покойный оставил супруга и детей, наследство будет поделено между ними пополам (половина – супругу, половина – детям в равных долях). Если детей нет, имущество перейдет кровным родственникам по очередности, закрепленной в законе. Если покойный не оставил завещания, необходимо получить приказ о наследстве.

В каких случаях возможна разница между написанным в завещании и фактическим наследством?

Покойный еще при жизни подарил свое имущество другим – в таком случае покойный не оставил ничего наследникам. На первый взгляд, легитимно. Каждый в праве распоряжаться своим имуществом как ему угодно. Ситуация осложняется, когда на момент передачи имущества в дар покойный уже был недееспособен, например, в силу деменции, и не мог осознавать происходящее в полной мере, либо же подвергся угрозам со стороны получателя подарка – как, например, в случае с отчуждением пожилых родителей.

Завещание не было составлено как следует – в таком случае, часть имущества не была указана в завещание вследствие ошибки или расплывчатости. Наследники, указанные в завещании, получат только то, что отведено им в завещании. Остальное имущество будет разделено в соответствии с законом о наследстве. Например, в завещании указывается квартира, вместо которой впоследствии приобретается другая квартира. Если в завещании не предусмотрен механизм для такой ситуации, новая квартира будет поделена между наследниками по закону, а не по завещанию.

Романтические отношения покойного – если у покойного была пара, их имущество может быть признано совместным, и тогда партнер претендует на половину всего наследства.

Иск об определении объема наследства ("рамки наследства") как способ получить то, что вам положено

Иск об объеме наследства подается в суд по семейным делам. Его цель – доказать с помощью свидетельств, документов и т. д., что наследство полагается истцам, а не кому-то другому. Нижеприведенные истории – это реальные и, к сожалению, нередкие случаи, которые нам довелось вести.

Случай первый: иск о возвращении наследства, которое было раздарено еще при жизни будущим наследникам

Шимон проработал всю жизнь на созданном им печатном предприятии. Бизнес был успешным и обеспечивал семью Шимона и трех его верных рабочих. Шимон узнал о важности составления завещания. Так, понял Шимон, он сможет позаботиться о своей супруге, Риве, и обеспечить ее в старости. После того, как не станет и Ривы, наследство перейдет сыновьям в равных долях. Так Шимон и поступил. Договорился с адвокатом, встретился два раза с ним вместе в Ривой, и с ней же подписал завещание. Шимон скончался. Рива получила в наследство печатное производство, частный дом в котором она жила с Шимоном, и три купленные Шимоном квартиры, деньги с аренды которых обеспечивали паре хорошую жизнь. Через несколько лет Рива скончалась. Был выдан приказ об исполнении завещания, по которому наследниками являются трое сыновей Ривы и Шимона в равных долях – каждому по трети.

Йоси, старший сын, хотел переписать дом и квартиру на себя и на братьев, как и завещали родители. Но оказалось, что и дом, и квартиры уже записаны на имя Даниэля, среднего сына. Выяснилось, что Рива еще при жизни "подарила" все имущество Даниэлю. Также Рива успела продать печатное производство, и кроме нескольких десятков тысяч шекелей на счету в банке, но осталось наследства, которое можно было бы поделить по завещанию.

Осталась ли у Йоси и младшего брата Ицика хоть какая-то надежда получить наследство?

Уточним, что завещание Ривы и Шимона было составлено ими с помощью адвоката, в полном уме и твердой памяти, без давления извне. Поэтому, речь идет не об оспаривании завещания из-за, например, давления на Риву со стороны Даниэля составить новое завещание, по которому он единственный наследник. В ситуации Ривы и Шимона, их имущество было опустошено еще при жизни, поэтому Йоси и Ицик остались наследниками только "на бумаге". Все, что они получили, это деньги со счета в банке. Треть Йоси, треть Ицику и треть Даниэлю. Да-да, Даниэль все еще наследник по завещанию, поэтому он также получил треть из того, что осталось от наследства.

Эта печальная история – классический случай, когда не обойтись без судебного процесса по возвращению имущества в "пул" наследства и по установлению, из чего прежде всего состоит наследство.

Правда всплывает наружу: братья подают иск о возвращении наследственного имущества.

Братья Йоси и Ицик подали иск против Даниэля. По их утверждениям, договор дарения между Ривой и Даниэлем оставил Риву без крыши над головой и без источника дохода, в противовес тому образу жизни, которого для нее хотел Шимон. Этот "подарок" не состоялся бы, будь Рива дееспособна. После смерти Шимона, состояние Ривы, как физическое, так и когнитивное, сильно ухудшилось. Грусть и одиночество сделали свое, и Рива стала похожа на тень. Согласно медицинским документам, которые братья прикрепили к иску, Рива нуждалась в постоянном сопровождении и объяснении любого действия по несколько раз, не понимала адекватно происходящее. Состояние Ривы на момент якобы передачи имущества Даниэлю было тяжелым, поэтому вопрос, понимала ли она вообще смысл своих действий, был под большим сомнением.

Когда наследственное имущество Ривы будет возвращено, можно будет установить общий объем наследства и исполнить завещание и вместе с ним последнее желание Шимона и Ривы, чтобы все накопленное за жизнь имущество было поделено между сыновьями поровну – так закреплено и в судебной практике, которая ставит уважение воли покойного превыше всего.

Выясните, каков объем положенного вам наследства, особенно в случае "серых зон". Хотите проконсультироваться с нами и узнать о ваших правах? Оставьте данные и мы с радостью вам поможем.

Случай второй: иск об определении объема наследства после новых отношений

 Другой случай, женщина завела новые романтические отношения, которые продлились двадцать лет. За несколько лет до знакомства с новым партнером она составила завещание, по которому все ее имущество отойдет детям в равных долях. После ее кончины дети подали завещание на исполнение. Ее партнер протестовал и заявил, что детям положена лишь часть от его и покойной совместного имущества, то есть, половина. Другая половина принадлежит ему в силу того, что он и покойная прожили долгие годы в гражданском браке. Как узнать, каков объем наследства покойной? И в этом случае иск об определении "рамок" наследства – подходящий способ установить, какая часть имущества в итоге отойдет детям согласно завещанию.

Суд по семейным делам рассмотрит иск и изучит имущество, которое было у пары до начала отношений: как они распоряжались имуществом? Вели ли они общее хозяйство? Было ли это имущество совместным? Судебное решение по этим вопросам определит объем положенного детям наследства.

Такой случай – совсем не редкость, когда в лучшем случае есть завещание, но нет брачного договора, который закрепил бы имущество каждого из партнеров. Как и всегда, профилактика – лучшее лекарство.

Случай третий: иск об определении объема наследства, когда часть имущества не указана в завещании

В еще одном случае человек составил завещание на людей, которые не являются его детьми. В последствии оказалось, что не все имущество было вписано в завещание. Если так, то какая часть наследства будет поделена согласно завещанию, а какая – по закону, и кто в этом случае будет наследником?

С помощью иска об определении объема наследства можно ответить на данные вопросы.

Мы подготовили для вас короткий ролик по теме: