איך תימנעו מטעויות יקרות בהערכת שווי חברה או עסק משפחתי?

חלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים או נפרדים היא הליך מורכב, במיוחד כאשר הרכוש המשותף כולל עסק או חברה. לשיטת החישוב לפיה יוערך העסק או החברה המשפחתית יש משמעות מכרעת, כך גם לחולשות בהערכת השווי, שיכולות להגיע מהערכה שגויה לרעתכם ועד פסילת ההערכה. מהן השיטות להערכת שווי חברה או עסק משפחתי, ואיך תמנעו מהפסדים שהיה ניתן למנוע מראש?

הליך גירושים (או פרידה, אצל ידועים בציבור) כרוך מטבעו בחלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג. אם לא נערך הסכם ממון בין בני הזוג, יש לאזן את הרכוש המשותף בין הצדדים בחלוקה שווה לפי הֶסְדר איזון משאבים על פי חוק יחסי ממון או הלכת השיתוף אצל ידועים בציבור.

הרכוש המשותף יכול שיכלול דירת מגורים, מכוניות, חשבונות בנק, קופות גמל, זכויות פנסיוניות וגם – עסק משפחתי או חברה משפחתית. כאשר מעורבים נכסים עסקיים, מתעוררת שאלת הערכת שוויים. במקרים אלו, במסגרת ההליך המשפטי, בית המשפט ממנה מומחה מטעמו (לרוב רואה חשבון או אקטואר בעלי השכלה בהערכת שווי פעילות עסקית), לצורך ביצוע הערכת שווי של החברה או העסק. בהליכים לחלוקת רכוש משפחתי, רק במקרים חריגים מתקבלת חוות דעת פרטית של מומחה מטעם אחד הצדדים להליך.

בהתאם להוראת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, המומחה עורך הערכת שווי נכון למועד מסוים והוא "מועד הקרע" בין הצדדים. הדין הנוהג הוא שבמקרה שבו ממנה בית המשפט מומחה מטעמו, בית המשפט נוטה לאמץ את מסקנות המומחה, אלא אם קיימת סיבה בולטת לעין שלא לעשות כן.

הכירו את 3 השיטות המקובלות להערכת שווי חברה

יכול להיות שהמושגים הבאים יישמעו לכם כמו סינית, וזה בסדר, בדיוק בשביל זה יש אנשי מקצוע. אבל חשוב שלפני הערכת השווי תהיה לכם הבנה בסיסית. קראו בעיון ותוכלו לשאול את השאלות הנכונות בזמן.

1.      שיטת היוון (חישוב הערך הכספי) של תזרימי המזומנים העתידיים ("D.C.F") – השיטה המקובלת ביותר לביצוע הערכת שווי חברה. בשיטה זו, מעריך השווי בוחן מה היו הרווחים של העסק במהלך תקופת מסוימת שבה פעל, ובהתאם קובע מה צפויים להיות הרווחים העתידיים. תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים לערכם הנוכחי במקדם היוון המתאים לאפיוני הפעילות. בחירת מקדם היוון הולם מהווה את בסיסה של הגישה. שיטה זו מתאימה להערכת שווי לחברות פעילות, ולא לחברות הנמצאות בקשיים או חברות הזנק שקיים קושי לנבא את עתידן.

2.      שיטת המכפיל – בשיטה זו, השווי נאמד באמצעות הכפלת הרווח המייצג של החברה במכפילים כגון מכפיל הרווח הנקי, מכפיל הרווח התפעולי ומכפילים אחרים.
קביעת המכפיל תתבסס על חברות ועסקים דומים בענף ועל עסקאות דומות שנעשו. שיטה זו אינה ישימה במקרים בהם לא ניתן לקבל מידע מהימן לגבי מכירות של עסקים מסוג דומה לעסק הנדון.

3.      שיטת השווי הנכסי – שווי נכסי הוא השווי המשוערך של נכסי העסק, בניכוי שווי ההתחייבויות שלו. על פי שיטה זו מעריכים את שווי העסק על פי הסכום של שווי כל חלקיו. ההנחה היא שהעסק כמכלול שווה יותר מסכום חלקיו, לכן שווי העסק בשיטה זו נחשב לערך המינימלי.

שיטה זו אינה מתאימה להערכת שווי עסק חי מאחר והיא אינה מתחשבת בערך העתידי שתפיק החברה, ומכאן שהיא מתאימה בעיקר להערכת שווי של חברות העומדות בפני פירוק.

יודגש כי, הערכת שווי היא הערכה בלבד ואינה מדע מדויק. הערכת השווי עשויה להשתנות באמצעות בחירת שיטה ומתן דגש על נתונים מסוימים. לרוב במקרים כאלו, לבן הזוג בעל הנכס, יש אינטרס להקטין את הערכת השווי, בעוד שלבן הזוג השני יש אינטרס להגדילה. אי לכך, ישנה חשיבות מכרעת לקרוא באופן יסודי ומקיף את חוות הדעת, לשאול את השאלות הנכונות ולהתייעץ עם בעלי מקצוע.

איך מגיעים להערכת שווי מבוססת שקשה לערער? איך נמנעים מלתת יותר מדי לצד השני? הכירו את הבוֹרוֹת הנפוצים בהערכות שווי

טעות ראשונה: שיטת חישוב  לא מתאימה –  כאמור, ישנן 3 שיטות חישוב מקובלות אשר לכל אחת מהן יש השפעות פיננסיות. יש לבחון האם השיטה שנבחרה אכן מתאימה למאפייני העסק הנדון.

טעות שנייה: קביעה שגויה של מקדם ההיוון – מקדם ההיוון הוא שיעור הריבית הפנימית של העסק, ויש לו השפעה רבה על גובה השווי שייקבע. קביעה לא נכונה של מקדם ההיוון תביא להערכת שווי שגויה.

 

טעות שלישית: שימוש במכפיל שאינו משקף את פעילות החברה – המכפיל מתבסס על חברות ועסקים דומים בענף, וכן על עסקאות דומות שנעשו בעבר. לדוגמה – לחברת הייטק או לחברה עם צמיחה גבוהה ייבחר בד"כ מכפיל גבוה, ולחברה קטנה עם רווח שנשאר דומה לאורך השנים ייבחר מכפיל נמוך. היו מודעים לכך ובדקו עם המעריך באיזה מכפיל בחר – ומדוע.

טעות רביעית: מועד חישוב– ביצוע חישוב נכון ליום מסוים עשוי להשפיע על גובה השווי שייקבע. כך לדוגמה, בשיטת ה-D.C.F, שווי החברה נקבע על יסוד נתוני העסק בחמש השנים האחרונות – לוקחים את ביצועי החברה בשנים האחרונות ומשליכים אותם על העתיד. במקרים בהם עסק התמודד עם משבר לאורך מספר שנים ודווקא לקראת מועד הפירוד החל להתאושש, מעריך השווי חייב להתייחס להתאוששות הזו בחישוביו. אם לא יעשה כן, הערכת השווי עלולה להיות מוטה כלפי מטה.

טעות חמישית: היו זהירים בהנחות עליהן מבוססת הערכת השווי – הערכת השווי מתבססת בין השאר על הנחות והשערות. תקיפה של הנחות אלו ע"י הצד השני עלולה למוטט את ההערכה ולשלוח את המעריך לבצע אותה מחדש. לכן וודאו שההנחות מבוססות, או לחילופין כשאתם בצד שאינו בעל העסק – דעו היכן לתקוף אותן.

טעות שישית: התעלמות מאירועים צפויים לאחר מתן הערכת השווי – הערכת השווי ניתנת ליום מסוים, אך לעתיד יכולות להיות השלכות שלא ייכללו בה. מעריך השווי לא תמיד מודע להתפתחויות קריטיות בעסק או בשוק לאחר תאריך חוות הדעת, ולפעמים, בעל העסק אף ינסה להסתיר אותן. בדיקה עסקית לאחר מתן הערכת השווי יכולה להפיל אותה.

למשל – הערכת שווי של קיוסק שניתנה בתאריך 31.10. חודש לפני כן נסגר מתחרה לקיוסק ופעילותו הורחבה. בעל העסק ינסה להסתיר את האירוע, שאם היה ידוע היה משנה את הערכת השווי.

טעות שביעית: הסתרת פרטים – בדרך כלל בן או בת הזוג של בעל/ת העסק יודע עליו פרטים שהמעריך לא בהכרח קיבל ועשויים לערער את חוות הדעת. לדוגמה: קיום מו"מ לרכישת העסק בסכום השונה ממסקנת השווי של המעריך, כסף שנכנס אך לא מדווח, הוצאות פרטיות הכלולות בהוצאות העסק שלא נוטרלו מהוצאות החברה ועוד. על בעל העסק לדעת כי סביר שתתקיים בדיקה נגדית והצלבת מידע, והפרטים שהוסתרו עלולים לצוף.

רוצים להימנע מאבדן רכוש לבן או בת הזוג לשעבר בהליך גירושים או בפרידה? נשמח לייעץ לכם בהתייחסות מקצועית להערכת השווי

לסיכום

חלוקת הרכוש בין בני זוג שמתגרשים או נפרדים היא הליך רגיש ומורכב ממילא, וכשיש מעורבות של עסק או חברה – היא  מורכבת אף יותר.

בהערכת שווי עלולות להתגלות חולשות רבות שגילוין ע"י הצד השני עלולה לעלות לכם באובדן רכוש שהיה אפשר למנוע. עו"ד בקיא בעל הבנה עסקית וניסיון בניהול תיקים רכושיים בתחום המשפחה – שגם יודע לקרוא את הערכת השווי בין השורות יוכל להפוך את החולשות לחוזקות.

המדריך נכתב כשירות לציבור על-ידי מחלקת יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות משפטית) וניהול הון, עסקים ונכסים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מובילה בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על-ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו-CofaceBDi

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.