מדריך לידועים בציבור

האם אני ובן או בת זוגי נחשבים "ידועים בציבור"? ומהם החסרונות במצב המשפטי של ידועים בציבור? כל זאת ועוד - במדריך הבא

לפני הכל, חשוב לדעת ש"ידועים בציבור" הוא לא סטטוס משפטי. הסטטוסים שמוכרים על ידי המדינה ורשומים במסמכים הרשמיים שלה הם: רווק/ה, נשוי/ה, גרוש/ה ואלמן/ה, ואילו "ידועים בציבור" הוא מצב/מוסד משפטי שיש להוכיח אותו, אשר פותח על ידי הפסיקה הישראלית כדי לתת מענה לכל אותם אנשים שלא יכולים או לא רוצים לשנות סטטוס. למשל, כהן וגרושה שלא יכולים להינשא בישראל או בני ובנות קהילת הלהט"ב ועוד.

כדי לתת מענה ראוי למנועי או לפסולי חיתון, המשפט איגד כללים שהלכו והתפתחו עם השנים, שנועדו להגדיר מי נחשב ידוע/ה בציבור וזכאי/ת לזכויות משפטיות ברכוש, בהורשה, כלפי העירייה ושאר זכויות הנובעות ממעמד אישי.

עם השנים התפתחה הפסיקה ונוצרו סוגים שונים של "חזקת שיתוף". בעוד שאצל זוגות נשואים ברור ממתי התחיל השיתוף (יום הנישואים), וברור איך מחלקים (אם נישאו אחרי 1974 בהתאם לחוק יחסי ממון) – ואז מה שנשאר לעשות הוא רק לבצע את החלוקה עצמה. לעומת זאת, אצל ידועים בציבור לא ברור מתי התחיל השיתוף, ויהיה אינטרס למי שרוצה את השיתוף להילחם על תקופה ארוכה יותר. גם החלוקה לא ברורה ותהיה לפי המבחנים בפסיקה לדורות השונים של חזקת השיתוף (האם כן או לא להכליל עסק? עסק משפחתי? פנסיה? וכו'), ורק בסוף תתבצע החלוקה עצמה, שתיגזר מחזקת השיתוף שבית המשפט יחיל על הצדדים.

מתי נהפכים בני הזוג לידועים בציבור?

בני זוג לא "נהפכים" לידועים בציבור, כי זה לא סטטוס כמו למשל נשואים, שהופכים להיות כאלה כאשר הם נרשמים ככאלה על ידי המדינה. ידועים בציבור הוא למעשה מצב משפטי יזום לצורך זכויות וחובות של בני הזוג. למשל, זוג יכול להצהיר שהוא ידוע בציבור לצורך הגרלה של "מחיר למשתכן" או "דירה להשכיר", כי זאת הדרך שהמדינה או הגוף הממשלתי הספציפי (העיריית או משרד השיכון) בחרה על מנת לתת את הזכות במישור שבין הזוג ובין המדינה, הרשות המנהלית. 
 
במישור האישי בין בני הזוג, ניתן לתבוע סעד הצהרתי מבית המשפט לענייני משפחה, על מנת להיות מוכר כידוע בציבור של אדם שנפטר כדי להיות זכאי לרשת אותו כמו בן/ת זוג רשום שנשוי כסטטוס, או על מנת להכיר בשיתוף רכושי בתקופת החיים כידוע בציבור ועוד.
 

איך מוכיחים שבני הזוג הם ידועים בציבור?

עד כה, החקיקה הישראלית טרם התייחסה באופן מפורש לסוגיה, ועדיין לא נתנה הגדרה חד-משמעית לידועים בציבור. התייחסות נדירה ניתן למצוא בחוק הירושה, המגדיר "ידועים בציבור" כ"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף". מובן שזה לא מספיק, וידוע לנו שהפסיקה מכירה גם באיש ובאיש, באישה ובאישה ואף באנשים שלא גרים במשק בית משותף – כידועים בציבור.

עוד התייחסות מעניינת בחקיקה לידועים בציבור קיימת בחוק השמות. שם, כתוצאה משנים רבות שבהן בנות זוג של ידועים בציבור שרצו לשנות את שם משפחתן לשם משפחתו של בן זוגן היו מנועות מלעשות כן, המחוקק הוסיף וקבע (לאחר שהעניין הגיע לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ), כי משרד הפנים לא יפסול שינוי שם, משום ש"השם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור". כלומר –  מדובר במצב משפטי כל כך מתפתח, שעד שנות ה-90 אישה ששינתה את שם משפחתה לשם משפחתו של בן זוגה שאליו לא הייתה נשואה – משרד הפנים פסל את שינוי השם בגלל חשש להטעיה או לפגיעה בתקנת הציבור, כדי שלא יחשבו – "חלילה" – שהאישה נשואה כדת וכדין.

כדי שבני זוג ייהנו מהזכויות ומהחובות הניתנות להם מעצם היותם מוגדרים כ"ידועים בציבור", עליהם להוכיח שהם עומדים בהגדרות של "ידועים בציבור". ניתן להוכיח זאת על ידי הבאת ראיות ועדים שיתמכו בעובדות שמציגים בני הזוג, וניתן גם לחתום מראש על הסכם חיים משותפים ולאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה.

הבחירה במוסד ה"ידועים בציבור" על פני מוסד הנישואים עשויה לנבוע ממניעים שונים, ובהם מניעים כלכליים, נישואים חד-מיניים, חוסר יכולת או רצון להינשא על פי הדין הדתי ועוד. כדי שבני זוג ייחשבו "ידועים בציבור" צריכה להתקיים ביניהם מערכת יחסים דמויית נישואים, הכוללת חיי משפחה וניהול בית משותף, וחובה שאף אחד מהצדדים לא יהיה נשוי לאדם אחר (נדרש רק לעניין ירושת הידועים בציבור).

מהן הזכויות של בני זוג ידועים בציבור?

כמעט בכל תחומי החיים זכויות וחובות של ידועים בציבור זהות לזוגות נשואים עם שינויים כאלו ואחרים המתעדכנים עם הזמן ודורשים ייעוץ פרטני. כך למשל, בתחום ההורות, אישה נשואה המגיעה לבית היולדות – בעלה יירשם אוטומטית כאבי היילוד, ואילו במקרה של בני זוג שאינם נשואים – האבא יצטרך להצהיר במהלך השנה שלאחר הלידה על אבהות ולהירשם במשרד הפנים כאבא (ולא יהיה רישום אוטומטי כמו בנישואים). כך גם בכל מה שקשור בהסדרה של חיובים, מעצם העובדה שנישואים הוא סטטוס הרשום במרשם רשמי של המדינה ומוכר בתוך המדינה ומחוצה לה – וניתן להישען עליו, בעוד ידועים בציבור הוא מצב משפטי ותלוי סיטואציה ספציפית. מלבד דוגמת האבהות, קיימים הבדלים נוספים בין נשואים לידועים בציבור. 

רוצים להירשם כידועים בציבור? פנו אלינו ונשמח לעזור:

החסרונות במוסד ה"ידועים בציבור"

על כל היתרונות, אשר בראשם היעדר הצורך להיות כפופים לדין הדתי, אלו הם חסרונותיו של מוסד ה"ידועים בציבור":

1. היעדר סטטוס (מעמד אישי) – מדובר במצב עובדתי שאינו משפיע על מעמדם האישי של הצדדים (למרות הזכויות והחובות שהחוק מחיל עליהם).

2. היעדר רישום של הידועים בציבור כבני זוג במרשם האוכלוסין (ניתן להצהיר בביטוח לאומי).

3. מצבם המשפטי של ידועים בציבור אינו מוכר במקומות אחרים בעולם (למשל לצורך "רילוקיישן" לחלק מהמדינות ישנה חובה בסטטוס).

4. אין הגדרה של פרק זמן מינימלי שבו בני הזוג צריכים להיות יחד כדי להיחשב ידועים בציבור – החיסרון בכך הוא שאם, חס וחלילה, קורה משהו למי מהם, הצד שנותר בחיים יכול לבקש שבית המשפט יכריז עליו כידוע בציבור, כאשר לנפטר לא הייתה כלל כוונה כזאת.

5. ביגמיה – מבחינה חוקית, אין מניעה מאדם נשוי לנהל מערכת יחסים של "ידועים בציבור" עם אחר, וכך נוצרים לא פעם סיבוכים בענייני הורות, הורשה וכיו"ב.

6. אין דין אחיד החל על זוגות ידועים בציבור – כמעט הכל מתוך הפסיקה והדין משתנה מעניין לעניין ומחוק לחוק, ואף משופט לשופט.

לסיכום:

כדי לקבל את ההגדרה של "ידועים בציבור", הזוג צריך לחתום על הסכם שבו הוא יוגדר כידועים בציבור ובו יפורטו הכללים החלים על כל אחד מהצדדים. ההסכם, שנקרא "הסכם חיים משותפים" יגדיר את תחילת תוקף החיים המשותפים, את מגבלות השיתוף ברכוש (אם קיימות) ואת אופן הפרידה (אם תהיה). חשוב מאוד לזכור שאת ענייני הצוואה וההורשה יש לערוך במסמך נפרד של צוואה. אין לכתוב הוראות צוואתיות בתוך הסכם חיים משותפים. 

למרות שבשנים האחרונות אנו עדים למגמת התפתחות בחקיקה ובפסיקה הקשורות לידועים בציבור, עדיין חסרות בחוק התייחסויות לידועים בציבור במקרים רבים, והפער בין מוסד זה לבין מוסד הנישואין עוד קיים, מה שמחייב זוגות ידועים בציבור להסדיר את מצבם המשפטי באופן עצמאי על ידי חתימה על הסכם חיים משותפים. חשוב לערוך ולחתום על הסכם זה בעזרת עו"ד העוסק בדיני משפחה, גירושין ופרידה ובהסכמים בתוך המשפחה, ולא "להוריד" הסכם כללי מהאינטרנט – זאת מכיוון שכל מקרה לגופו ולכל זוג יש את הנושאים הרלוונטיים עבורו שיש להתייחס אליו בהסכם, כדי שהוא יהיה הוגן לשני הצדדים ויקבל תוקף של הסכם שיהיה תקף בבית המשפט במקרה הצורך. תוכלו לקרוא עוד על הנושא במדריך לכתיבת הסכם לחיים משותפים.

חשוב לדעת: בענייני ידועים בציבור, סמכות השיפוט היא של בית המשפט לענייני משפחה בלבד. זהו יתרון גדול מכיוון שכך ניתן להתחתן (לערוך חתונה) מבלי להינשא (להירשם כנשואים), וכך הסמכות תהיה רק של בית המשפט לענייני משפחה, תוך הימנעות מכל מצבי העגינות וההגבלות של הדין הדתי (פסולי חיתון וכו').

המדריך נכתב כשירות לציבור על ידי מחלקות "גישור פרטי" ומחלקת ניהול הון, נכסים ועסקים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מדורגת מאז 2015 בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו – CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.

מאמרים נוספים