שינוי שם פרטי או שם משפחה לקטין – המדריך המלא

מרגישים ששם הקטין לא הולם אותו? שינוי שם משפחה לקטין – כיצד עושים זאת בפועל? כיצד הורים גרושים או פרודים יכולים לעשות זאת כאשר ההורה השני מציב קשיים? כל התשובות במדריך הבא:

שינוי השם הוא הליך לגיטימי בארץ ישראל עוד מימי המנדט הבריטי. באותה העת כל אדם היה זכאי לשנות את שמו ללא שום מגבלה או תנאי, ולא היה גורם מפקח שהיה יכול למנוע ממנו לעשות זאת.
בשנת 1956 נחקק חוק השמות, שהחליף את המנהג המנדטורי. חוק זה הסדיר והגדיר את האופנים ואת התנאים לשינוי שמם של בגירים, קטינים ובני זוג – ובתוך כך הקנה סמכות מיוחדת לשר הפנים לסרב לשינוי המבוקש. על-פי החוק, סמכות זו תופעל אך ורק כאשר סבור שר הפנים שיש בשם החדש משום הטעיה, או פגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו תוך התחשבות בטובת הקטין.

קבלת שם משפחה מלידה

ברירת המחדל היא שתינוק שנולד לזוג הורים (גבר ואישה) מקבל את שם משפחת אביו, אלא אם הסכימו ההורים שיקבל התינוק את שם משפחתה של האם, או את שני שמות המשפחה – של האב ושל האם.
ומה באשר לילד שנולד לאם ביולוגית שאינה נשואה לאביו הביולוגי?
במצב שכזה, התינוק מקבל מלידה את שם משפחת אימו, אלא אם רצתה האם שיקבל את שם משפחת אביו והאב הסכים לכך. במקרה שהאֵם ידועה בציבור כאשתו – יכולים ההורים לתת לתינוק את שם המשפחה של שניהם.

ומה באשר לקטין שאומץ?
קטין מאומץ מקבל באופן אוטומטי את שם משפחת מאמצו, אך אינו מקבל שם פרטי חדש, אלא אם קבע אחרת בית המשפט בצו האימוץ. נוסף על שם משפחת הוריו המאמצים, יישא המאומץ את שם משפחת הוריו הביולוגיים. שם זה אף יירשם במרשם האוכלוסין, אלא אם ביקשו ההורים המאמצים שלא לעשות כן, או אם קבע כך בית המשפט בשל טובת הילד.

מי רשאי לבצע שינוי שם לקטין

כל אזרח בישראל זכאי לשנות את שמו, אך אם מדובר בקטינים – קיימות דרישות נוספות למימוש הבקשה במשרד הפנים:

שינוי שם פרטי לקטין
בקטין מתחת לגיל 10 יכולים הוריו לשנות את שמו הפרטי, רק לאחר שניתנה לו ההזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין. 
שינוי שם לתינוק נעשה תוך התחשבות בעמדת ההורים.

בקטין בן 10 או יותר שינוי שמו הפרטי יאושר אך ורק לאחר שנתן את הסכמתו לפני פקיד הרישום במשרד הפנים. אם ברצונו להוסיף שם, על הקטין להסכים לכך בכתב. אם נסיבות רפואיות לא מאפשרות לו לעשות כן – יוכלו ההורים להוסיף לו שם, גם ללא הסכמתו הכתובה.

מקרים אלו רלוונטיים גם בעת הוספת שם שני לילד/קטין.

שינוי שם משפחה לקטין
באשר לשם משפחתו של הקטין הוריו רשאים לשנותו, באישור בית משפט, ורק אם ניתנה לקטין הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין. לשם כך, עליהם להגיש תביעה לשינוי שם משפחה של קטין.
במקרה שבקשת שינוי השם היא ביוזמת הקטין נדרשת לכך הסכמת הוריו. אם אינם מסכימים לכך – יכול הקטין להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, וזה יכול לפסוק בניגוד לרצון ההורים.

מקרים אלו רלוונטיים גם בעת הוספת שם משפחה שני לקטין וגם בעת שינוי שם משפחה לתינוק.

איך מבצעים שינוי שם לקטין

שלב ראשון: עליכם למלא טופס בקשה לשינוי שם, הכולל פרטים אישיים של מבקש הבקשה, שמו החדש (או הנוסף) שבו הוא מעוניין להיקרא מעתה, כמו גם נימוק לבקשתו. אל דאגה, לפקיד הרישום אין סמכות להתנגד לשינוי השם על סמך נימוקי הבקשה.
שלב שני: עליכם לשלם בלשכת משרד הפנים אגרה בסך 115 שקלים (חיילים בסדיר ואנשי מילואים זכאים ל-50% הנחה).

שלב שלישי: אם מקום מגוריכם הקבוע הוא בישראל, עליכם להגיע ללשכת העלייה והמרשם של משרד הפנים, או לאגף לעלייה ומרשם של משרד הפנים – עם המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות
  • דרכון
  • תמונת פספורט עדכנית
  • ספח תעודת זהות של בן או בת הזוג (אם המבקש רשום בו)


אם מדובר בקטין שרוצה לשנות את שמו הפרטי ללא הסכמת הוריו, או בקטין שהוריו רוצים לשנות את שם משפחתו – יש להצטייד בפסק דין הצהרתי מבית המשפט לענייני משפחה, המאשר את שינוי השם.

אם אינכם גרים בקביעות בישראל, עליכם להגיע לנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל, או לנציגות של המדינה המייצגת את ענייני ישראל.

מזל טוב! לאחר שינוי השם תונפק לכם תעודת זהות חדשה, ובה שמכם החדש. ואולם, שמכם הקודם עדיין יופיע בתעודת הזהות (תחת סוגריים). אם תרצו למחוק אותו – תוכלו לעשות זאת רק לאחר 7 שנים מיום שינוי השם.

רוצה לשנות את שם הילד אך אתם חיים בנפרד? לקביעת פגישה עם עו"ד לקראת תביעה לשינוי שם:

הוספת שם משפחה לקטין לאחר גירושין

כפי שתואר, הוריו של קטין רשאים לשנות את שמו הפרטי או את שם המשפחה שלו במקרים מסוימים. אך מה הדין כאשר ההורים גרושים, פרודים, או שאינם מסכימים ביניהם על הוספת או שינוי השם הפרטי של הקטין או שם המשפחה שלו? שינוי שם משפחה לקטין שהוריו גרושים או פרודים הינה מורכבת יותר.

במקרים אלו, פנייה למשרד הפנים לא תסייע, ועל ההורה שמבקש את השינוי לפנות לבתי המשפט ולהגיש תביעה לשינוי שם.

תביעה לשינוי שם פרטי או שם משפחה של קטין

ההורה המבקש לשנות או להוסיף שם פרטי/משפחה לקטין יצטרך להסביר מדוע הוא מבקש את השינוי. במידת האפשר בית המשפט יבקש לשמוע את דעתו ורצונו של הקטין בעניין, אלא אם כן הוא אינו כשיר, מסוגל או רוצה להביע את דעתו.

בית המשפט יכול להחליט אם לקבל את התביעה באופן מלא או חלקי או לדחות אותה. לאחר קבלת ההחלטה, ניתן יהיה לפנות למרשם האוכלוסין כדי ליישמה.

הגשת תביעה מסוג זה לבית המשפט דורשת ידע משפטי והיכרות עם המערכת המשפטית. אנו נמליץ להתייעץ עם עורך דין בטרם הגשתה.

מי שנישא יכול תמיד:

  • להחליף את שם משפחתו בשם המשפחה של בן או בת זוגו.
  • להוסיף לשם משפחתו את שם המשפחה של בן או בת זוגו.
  • לשנות לשם משפחה הזהה לשם המשפחה שבחר בן זוגו, גם אם שם זה שונה משמות המשפחה הקודמים של בני הזוג.
  • להוסיף לשם משפחתו שם משפחה שבן זוגו בחר להוסיף לשם משפחתו.
  • להישאר עם שם נעוריו.

איך משנים את השם?
לפני הנישואים יודיע אדם המעוניין לשנות את שם משפחתו לרושם הנישואים מהו שם המשפחה שבחר לשאת. השינוי ייכנס לתוקף רק לאחר הנישואים.

ומה קורה אם מחליטים להתגרש?

בעת גירושים, רשאים כל בן או בת זוג לשוב לשם משפחתם הקודם. לחלופין, יכולים בן או בת הזוג להישאר גם עם שם המשפחה של בן או בת זוגו לשעבר.

ומה באשר לידועים בציבור?
חוק השמות המקורי לא כלל התייחסות לידועים בציבור, אלא אך ורק לזוגות נשואים. בשנת 1993 קבע בית המשפט העליון ששר הפנים לא יכול לסרב לשינוי שם שנעשה עקב קשר של ידועים בציבור. ואכן בשנת 1996 נכנסה תוספת לחוק: "ואולם לא יפסול השר שם מן הטעם שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור". כיום, את הבקשה לשינוי שם משפחה מצד ידועים בציבור יש להגיש במשרד הפנים.

הכנו עבורכם סרטון קצר שמסכם את הנושא:

המדריך נכתב כשירות לציבור על ידי מחלקת יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות משפטית) בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מדורגת מאז 2015 בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו – CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.