מתי נדרש עו"ד לענייני משפחה בסוגיות עסקיות-מסחריות?

הידעתם? 90% מהעסקים בישראל הם בבעלות משפחתית, וכשתחום המסחר ותחום המשפחה נפגשיםנדרשת עבודה משותפת של אנשי מקצוע מעולמות תוכן שונים. איך עורכי דין לענייני משפחה יכולים לתרום לעסקים, ומדוע עורכי דין מהתחום האזרחימסחרי מתנגדים למעורבותם? אם אתם בעלי עסק שמעורבים בו בני משפחההמדריך הבא הוא בשבילכם

כאשר חושבים על סכסוך משפטי במשפחה, לרוב האנשים עולה מחשבה על גירושים או על חלוקת אחריות הורית על קטינים. ואולם, יש מחלוקות גם ביחס לעסקים ולחברות משפחתיות. רוב העסקים במשק הם בבעלות משפחתית, לעיתים אף כאלו שעברו מדור לדור. כפועל יוצא מכך, יש יותר בעלי עניין ביחס לאותם עסקים משפחתיים, כגון ילדיו של ההורה המייסד, בני ובנות הזוג של אותם הילדים וכו'. 

לאיזו ערכאה שיפוטית יש סמכות במקרה של סכסוך בעסק משפחתי?

הסמכות הבלעדית לדון בסכסוכים על רקע משפחתי נתונה לבתי המשפט לענייני משפחהערכאה שיפוטית המתנהלת ב"דלתיים הסגורות". כך נוצר מצב שעורכי דין ותיקים ומעולים, שעיקר עיסוקם בתחום העסקי והמסחרינדרשים לעיתים להתנהל במקום שאינו מוכר וידוע להםהן מבחינה משפטית והן בעניינים שאינם משפטיים אך משפיעים על הסכסוך, כגון מסורות משפחתיות, פערי כוחות משפחתיים, רגשות עזים וכיוצא בזה. 

חוק בית המשפט לענייני משפחה הוביל להקמת בתי המשפט לענייני משפחה בשנת 1995. החוק מעניק סמכות רחבה ובלעדית לבית המשפט למשפחה בכל תביעה אזרחית בין בני משפחה, ובלבד שעילתה היא סכסוך במשפחה, בכל נושא וללא הגבלת סכום. וכך, בעוד שבהליכים אזרחייםמסחריים הסמכות היא לפי גובה ושווי המחלוקת המשפטיתהרי בעסקים משפחתיים, הסמכות העניינית נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד. 

פעמים רבות בית המשפט למשפחה נדרש לדון בעבר בסוגיות מסחריות, בכל המקרים שבהם מדובר בסכסוך משפחתי בין בני משפחה, שותפים לעסק ועוד. באופן דומה, גם לבית הדין הרבני מוקנית סמכות עניינית לדון בסוגיות מסחריות, בכל פעם שסוגיה מסחרית נכרכת כדין לתביעת גירושים, וזאת רק כלפי בני הזוג עצמם. וכאשר השותפות העסקית היא עם צדדי ג' (שאינם בני המשפחה) – העניין מסתבך. 

לאיזה עו"ד כדאי לפנות - עו"ד לענייני משפחה או עו"ד מהתחום האזרחי-מסחרי?

לא אחת מתגלות מחלוקות בעסקים משפחתיים בין בני משפחה אחת: בעל ואישה, אחים והורים ועוד. קיומו של הרכיב הרגשי בסכסוך המשפחתי משליך באופן ישיר על עצימות הסכסוך, יותר מכפי המשתקף מסכסוכים מסחריים שאינם בזירה המשפחתית. מטבע הדברים, מי שיטפל בסכסוך המשפטי על רקע עסקי הוא עורך הדין שמלווה את החברה בכל ענייניה העסקיים. אולם, במקרים שמדובר בעו"ד עם אסטרטגיה וטקטיקה סדורות, אלו יצרפו לצוות המשפטי עו"ד לענייני משפחה, הבקיא ברזי הערכאה השיפוטית הרלוונטית. כשם שעו"ד מסחרי לא יטפל בעצמו בהליך בבית הדין לימאות (כן, יש דבר כזה), אלא יפנה לעו"ד בתחוםכך גם בעניין הקשור לעסק משפחתי יש לשלב כוחות: מצד אחדעורך דין שמכיר את החברה "מבפנים", ומצד שני עו"ד הבקיא בזירה המשפטית בהיבט המשפחתי.

יש לכם עסק משפחתי ונקלעתם לסכסוך? כדאי לבדוק אם תצטרכו גם עו"ד לענייני משפחה:

דוגמה מהחיים: סכסוך בנושא הקצאת מניות בין אחים​

כך למשל, מקרה אמיתי שאירע: אחים שהסתכסכו באשר לאופן הקצאת המניות בחברה המשפחתית. התובעים הוסיפו את החברה המשפחתית כנתבעת, בהתבסס על הוראות סדר הדין האזרחי הרגיל. אולם, נוכח חוסר הבקיאות בסדרי הדין במשפחה, שגו כאשר צירפו את החברה, שהרי החברה אינה בת משפחה.

על התובעים היה להגיש בקשה לצירוף החברה כנתבעת, כמנהג הדין במשפחה, ולפי ההלכות הנהוגות במבחן הדושלבי המצוי בהלכת "חבס". בשורה התחתונה, ועוד טרם בירור ההליךבית המשפט למשפחה דחה את התביעה על הסף, הגם שזה צעד חריג ביותר וחייב את התובעים בהוצאות מוגדלות. וכך, ירדו לטמיון עשרות שעות עבודה משפטית מאומצת, ולו בשל איהיכרות עם הדינים הייחודיים והספציפיים החלים בעולם דיני המשפחהוגוברים על הדין הכללי

תחום המשפחה מחייב בקיאות מיוחדת

בתיקים רבים בענייני משפחה שבהם מעורבת סוגיה מסחרית ומנוהלים עלידי עורך דין אזרחימסחרי בלבדבאופן טבעי, עורך הדין פונה לכלים הידועים והמוכרים לו מהעולם המסחרי ולאורם בונה אסטרטגיה לניהול התיק. זאת באופן שאינו תואם את השפה ואת הלך הרוח בערכאות השיפוטיות בעולם המשפחהלרבות ריתמיקה, עיקר וטפל בענייני ביהמ"ש למשפחה ועוד. 

אם כן, אין עוררין כי נקודת המפגש בין ענייני החברות וענייני משפחה מצריכה עבודה משותפת ורבתחומית של עורכי דין משני התחומים. נוכח המורכבות והייחודיות המאפיינת את עולם דיני המשפחה, מתחייב קיומו של עורך דין הבקיא בתחום המשפחה בצוות המטפל בלקוח. תחום זה מחייב התמקדות ייחודית ומקצועית להופעה בשתי ערכאות שיפוטשהן בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני, וכן היכרות מעמיקה עם הדין האזרחי ועם הדין הדתי. 

רוב המוחלט של החלטות ופסקי הדין בענייני משפחה אסורים לפרסום, וזאת על מנת לשמור על פרטיות המתדיינים. עובדה זו מערימה קשיים על יכולתם של עורכי הדין שאינם מתחום המשפחה להיחשף להתפתחויות משפטיות המתרחשות בכותלי בתי המשפט לענייני משפחה. כך הדבר משמר את הידע, את הכלים המשפטיים ואת היכולת לצפות את גורל ההליך בקרב עורכי הדין למשפחה. 

לסיכום

טיפול בלקוח באופן מקצועי תוך התמצאות בידע משפטי רלוונטימחייב להיעזר במקרים אלו בעורך דין מנוסה לענייני משפחה מצד אחד, ועם אוריינטציה מסחריתעסקית, מצד שני.

המדריך נכתב כשירות לציבור על ידי מחלקת ניהול הון, נכסים ועסקים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מדורגת מאז 2015 בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו – CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.

מאמרים נוספים