מדריך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

חוסר צלילות דעת או מצב רפואי מורכב באחרית ימיו של אדם עלולים לגרור שגיאות בקבלת החלטות הנוגעות לחייו ולרכושו - וחתימה על ייפוי כוח מתמשך יכולה למנוע זאת. איך עושים את זה ומה חשוב לדעת לפני שניגשים לתהליך?

כתיבת צוואה היא חשובה, כי היא זו שקובעת איך יחולק עיזבונו של האדם אחרי 120 שנים. אך אצל אנשים רבים, שנות החיים האחרונות מלוות בקשיים בקבלת החלטות ובניהול העניינים והנכסים, בגלל חוסר בצלילות דעת ובגלל בעיות רפואיות שונות. יש מקרים שבהם המצב הרפואי פוגע בשיקול הדעת וגורם לקבל החלטות שלא מייצגות את הרצון האמיתי שלנו, או שהמצב הרפואי גורם לתלות בבני משפחה שלא בחרו ואינם מעוניינים בתפקיד זה, ובמקרים רבים נגרמים הזנחה וניצול של האדם בסוף ימיו.

הפתרון: למנות מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות במקרה הצורך

כדי לפתור את הבעיה, קיים הסדר משפטי חדש שנקרא "ייפוי כוח מתמשך". הסדר זה נוסף לאחרונה במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שמבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות – תפיסה אשר שמה במרכז את זכותו של אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו.

ההסדר החדש מאפשר לאדם לתכנן את העתיד בחייו כראות עיניו ובאופן שקול ומושכל, בעודו בעל כשירות, רצון חופשי ודעה צלולה, ולמנות לשם כך מיופה כוח מטעמו, איש אמונו, שיהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייניו ולבצען, אם וכאשר הממנה לא יוכל עוד לנהל את ענייניו באופן עצמאי (או כפי שהגדיר החוק: "אינו מסוגל להבין בדבר").

ייפוי הכוח המתמשך הוא התחליף העיקרי לאפוטרופסות. מה ההבדל ביניהם? מינוי מיופה כוח לא מצריך החלטת בית משפט ואינו כפוף לאישור כלשהו בדבר כשרות הממנה. האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה", והוא יכול לקבוע באילו עניינים יוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שימנה, ומה יהיו סמכויותיו.

אין תקופת ביניים לאחר הפטירה
יתרון נוסף של ההסדר הוא שלאחר מותו של הממנה אחרי 120, מיופה הכוח צריך להעביר את נכסיו של הממנה שהיו בטיפולו ליורשיו או למנהל עיזבונו. עם זאת, למשך תקופה של 90 יום ממועד הפטירה, רשאי מיופה הכוח לענייני רכוש, להמשיך ולטפל בענייני רכוש מסוימים, כולל לשלם תשלומים עבור שירותים שקיבל הממנה בחייו ולשלם הוצאות סבירות בעבור סידורי קבורה ואבלות, וכך גם להמשיך ולנהל נכס מושכר או נכס הדורש טיפול שוטף. אפשרות זו מונעת היווצרות של "תקופת ביניים", שבה עניינים אלו לא מטופלים על ידי אף אחד.

איך בוחרים ואיך ממנים מיופה כוח?

החלטתם למנות מיופה כוח שיקבל עבורכם החלטות חשובות במקרה שלא תוכלו לעשות זאת. אך איך בוחרים את האדם הנכון – ואחרי שבחרתם אותו – איך ממנים אותו כמיופה כוח?

קודם כל, חשוב שמיופה הכוח שלכם יהיה אדם שאתם סומכים עליו במאת האחוזים. תוכלו לבחור קרוב משפחה, חבר קרוב או אדם שאתם מרגישים שאתם קרובים אליו ויכולים לסמוך עליו. תוכלו לבחור גם איש מקצוע מהימן כמו עורך דין, רואה חשבון, רופא וכדומה כמיופה כוח, בתנאי שאתם מכירים אותו וסומכים עליו שינהל את ענייניכם על הצד הטוב ביותר.

אחרי שבחרתם באדם הראוי לתפקיד זה, כדי למנות אותו להיות מיופה הכוח שלכם, יש לפנות לעורך דין שעבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. תפקידו של עורך הדין הוא לסייע לפונה הממנה לברר את הצורך שלו בייפוי הכוח המתמשך, ולהסביר לו את ההשלכות הכרוכות במינוי מיופה כוח. כמו כן, עורך הדין יסביר לכם מהן חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח והאפשרויות לכלול גורמים נוספים לפיקוח על פעולותיו של מיופה הכוח שבחרתם.

לאחר שעורך הדין יתרשם שהבנתם את משמעות ייפוי הכוח ושההחלטה למנות את מיופה הכוח נובעת מהסכמה ומרצון חופשי ובלי שהופעלו עליכם לחץ או השפעה בלתי הוגנת, הוא יערוך את ייפוי הכוח על גבי טופס ייעודי מקוון, לפי ההוראות שלכם.

כמו כן, עורך הדין צריך להסביר למיופה הכוח את משמעות תפקידו, אחריותו וסמכויותיו, ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות, יפקיד עורך הדין את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.

מה כותבים בייפוי הכוח?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על ענייני רכוש. כלומר, מיופה הכוח מקבל לידיו את הסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים שלכם, לכספיכם ולהתחייבויותיכם. כך למשל, תוכלו לקבוע שאתם רוצים לממן את לימודי האוניברסיטה של נכדיכם, או שתרצו לקבוע מה יהיה גובה המתנה שתרצו להעניק לנכדיכם בהגיעם לגיל מצוות.

בנוסף, אפשר לקבוע שייפוי הכוח המתמשך יחול על עניינים אישיים, כולל עניינים רפואיים. זה אומר טיפול ברווחתכם, באיכות חייכם, סיפוק צורכיכם היום-יומיים, שמירה על אורחות חייכם התרבותיים והדתיים, דאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, אחריות לבחירת מקום מגורים ועוד, כל עוד מתאפשר הדבר.

כמו כן, קיימת אפשרות לייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד.

הנחיות מקדימות למיופה הכח:
ההנחיות המקדימות מדריכות את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.
יש לפרט בהן את רצונך בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמך או בנוגע לפעולות שיינקטו בשמך.

הממנה (אתה או את) יכול לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ובכך להשאיר את שיקול הדעת למיופה הכוח.
לחילופין, הממנה יכול לכתוב לפרטי פרטים את רצונו לגביי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים שונים, וכך למעשה לשלוט בעתידו באופן מלא גם כאשר אינו כשיר לכך בזמן אמת.

נשמח לעזור לך לבחור את מיופה הכוח המתאים. אפשר להשאיר פרטים וניצור קשר בהקדם:

באיזה שלב מיופה הכוח מתחיל לקבל החלטות במקומכם?

ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר האדם הממנה לא מסוגל להבין עוד ולקבל ההחלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח מצד הממנה. איך מיופה הכוח יידע שאינכם מסוגלים עוד להבין בעניינים אלו? הכל בכפוף לתנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כפי שקבעתם בייפוי הכוח המתמשך. דוגמא לתנאי כזה יכולה להיות החלטה משותפת של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב שקרוב אליכם, אשר יוכל להעיד על סמך היכרותו איתכם שהגעתם לשלב שבו אינכם מסוגלים עוד לנהל את ענייניכם בעצמכם. לחלופין, אפשר לקבוע תנאי לפיו הכניסה לתוקף תיקבע לפי חוות דעת מומחה כמו פסיכיאטר (או מומחה רלוונטי אחר).

בשלב שבו מיופה הכוח יקבל החלטות או יבצע פעולות בשמכם, הוא יצטרך לבדוק בכל פעם אם תוכלו לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמכם. רק אם הוא יגיע אל המסקנה שאינכם יכולים לבצע את הפעולה או לקבל את ההחלטה בכוחות עצמכם או באמצעות סיוע של מיופה הכוח או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמכם. כך נשמרת עצמאותכם, ככל הניתן, תוך כדי התחשבות ברצונותיכם ובבקשותיכם.

איך מוודאים שייפוי הכוח ניתן מבחירה ומרצון חופשי?

המחוקק סבר שאין צורך במנגנון פיקוח שוטף על מיופי כוח, כפי שחל על אפוטרופוסים. עם זאת, כדי לוודא שייפוי הכוח נערך מבחירה ומרצון חופשי של הממנה, תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, קבע המחוקק מנגנון שמפקח על מיופה הכוח בדרכים הבאות:

יש לערוך את ייפוי הכוח ולקבלת עליו אישור בעזרת עורך דין מוסמך – על ייפוי הכוח להיערך ולקבל אישור עורך דין שעבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי.

יש להפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי – נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי.

יש לערב אנשים נוספים בתהליך – מנגנון נוסף שנועד להבטיח כי ייפוי הכוח המתמשך יפעל למען מימוש רצונו החופשי והמלא של הממנה, הוא האפשרות שמעניק ההסדר (ואף מעודד את הממנה) לבחור אנשים נוספים שאותם יצטרך ליידע מיופה הכוח על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה ("מיודעים"). במקרה שמיודע סבור שמיופה הכוח פועל בניגוד להוראות החוק או שהוא פוגע בזכויותיו או באינטרסים של הממנה, הוא רשאי להגיש תלונה ל"מנגנון בירור תלונות" של האפוטרופוס הכללי. כמו כן, למיודעים יש סמכות לדרוש ממיופה הכוח לקבל מידע על החלטותיו.

שליחת תזכורות לממנה בנוגע לייפוי הכוח – אחת לכמה זמן שולח האפוטרופוס הכללי אל האדם שממנה מיופה כוח תזכורות שנועדו לוודא כי הממנה מודע לייפוי הכוח וכי הוא עודנו מעוניין בו. בדרך זו האפוטרופוס הראשי מזכיר לאדם הממנה שבאפשרותו לבטל את ייפוי הכוח בכל זמן.

עוה"ד ארתור שני ורונית א' זיסמן מחברתנו הוכשרו והוסמכו על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך, להחתים ולאשר ייפוי כוח מתמשך.  

המדריך נכתב כשירות לציבור על ידי מחלקות "גישור פרטי", יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות משפטית), עזבונות וירושות ומחלקת ניהול הון, נכסים ועסקים משפחתיים בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מדורגת מאז 2015 בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו – CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.

מאמרים נוספים