מתי ממונה אפוטרופוס לדין? על המותר והאסור לו במסגרת תפקידו

ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, וחזקה שהורים, יחד ולחוד, יפעלו לטובתם בכל עת. לעיתים, ההורים פועלים בניגוד לאינטרסים של הקטין, בייחוד כאשר קיים סכסוך בעניינם. במקרה כזה, ייתכן שבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה ימנה אפוטרופוס לדין לשמיעת קולו של הקטין ולטיפול בטובתו, במובחן מזכותם של הוריו לייצגו. אספנו את כל המידע החשוב ביחס לאפוטרופוס לדין לקטין

לפני שנתחיל, נבהיר כי האמור במדריך זה כוחו יפה (בשינויים מסוימים) גם לנושא אפוטרופוס לדין לאנשים שאינם קטינים ומונה להם אפוטרופוס לדין, במובחן מאפוטרופוס לגוף או לרכוש, בד"כ בנסיבות של מריבת קדם עיזבון.

בהתאם לחוק בישראל, אמנות בין-לאומיות וההיגיון הבסיסי, הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, כמו גם האנשים המהימנים ביותר לפעול לטובת האינטרסים שלהם.

לעיתים אנחנו נתקלים במקרים בהם ההורים, אשר סבורים כי הם פועלים לטובת הקטין, עושים פעולות הנוגדות את האינטרסים שלו, בייחוד בנסיבות של סכסוך גירושים או פרידה בעצימות גבוהה המערב גם קטינים (ניכור הורי, חלוקת זמני שהות ואחריות הורית, מסגרת חינוכית, מעבר מקום מגורים, מזונות וכיוב').

מתי ממנים אפוטרופוס לדין?

1 – המופע השכיח שבו ממנה ערכאה שיפוטית בתחום הגירושים והמשפחה אפוטרופוס לדין לקטין, הוא כאשר ההורים מצויים בסכסוך קשה  ו"מושכים" את טובת הקטין למקום משני בסדרי העדיפויות – כתלות ברצונותיהם האישיים.

2 – בהמשך לכך, כאשר הקטין לוקח חלק בהליכים משפטיים באופן ישיר (למשל בהליך פלילי בבית משפט לנוער)  או באופן עקיף (בהליך אזרחי בעניינו בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני),  וקיים חשש ממשי כי ההורים אינם מסוגלים לייצג אותו כראוי במסגרת ההליך. במקרה כזה, טובתו של הקטין מחייבת מינוי של מייצג נפרד, הוא האפוטרופוס לדין, שישמיע את קולו של הקטין בהליכים המשפטים באופן אובייקטיבי ויקדם את האינטרסים של הקטין במנותק מאינטרס ההורים המסוכסכים.

יובהר כי דרך המלך היא הליך לשמיעת קטין באופן ישיר וללא מתווכים, אך מדובר בשיקול דעת שיפוטי. כמובן שרצונו של קטין לאו דווקא חופף את טובתו וכך גם את רצון או טובת הוריו, וזוהי מלאכה לא פשוטה המוטלת על הערכאה המשפטית.

3 – מינוי האפוטרופוס לדין יכול להיעשות בעקבות בקשה של אחד ההורים, ביוזמת הערכאה השיפוטית לענייני משפחה או בהתאם לבקשת גורם של המדינה (רשויות הרווחה, האפוטרופוס הכללי וכדומה). הקטין אף רשאי להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, בעצמו או על ידי ידיד קרוב, בכל עניין שבו עלולה זכותו להיפגע פגיעה של ממש. בכל מקרה, המינוי אינו אוטומטי אלא נתון לשיקול דעת הערכאה השיפוטית הדנה בענייני המשפחה או הקטין והוריו.

סיפורי מקרה

כך למשל, בית המשפט לענייני משפחה קיבל את בקשת רשויות הרווחה, וציווה על מינוי אפוטרופוס לדין לקטינה שאובחנה כבעלת הפרעת OCD, ואשר הוריה היו מצויים בסכסוך קשה בערכאות בנוגע לדרך הטיפול הנכונה. נקבע, כי העדר הסכמה בין ההורים גורם לפגיעה קשה בקטינה ומתקיים חשש ממשי כי אינטרס ההורים, ובפרט האב המתנגד לתוכניות הטיפול, אינו מאפשר להם לראות את אינטרס הקטינה וטובתה (תנ"ז (משפחה חיפה) 31798-01-23 עו"ס חוק הנוער נ' ג.ד.פ ואח').

במקרה אחר, דחה בית המשפט לענייני משפחה בקשה למינוי אפוטרופוס לדין לקטינות, שהוגשה על ידי האפוטרופוס הכללי. הבקשה הוגשה לאחר שאביהן של הבנות נפטר והוריש בצוואה את רכושו לאימן, ממנה נפרד לפני שמת. היות שהצוואה נכתבה לפני שההורים נפרדו, סבר האפוטרופוס הכללי שעלול להיות ניגוד עניינים בין האם לקטינות (על פי החוק, ללא צוואה מפורשת, הגרושה אינה זכאית לרכוש המת). בית המשפט לענייני משפחה דחה את הבקשה בציינו, כי מינוי גורם חיצוני שיבחן "האם צריך להגן על הקטינות מאימן" עלול ליצור חיץ מיותר (ת"ע (משפחה פ"ת) 19206-11-21 מ' נ' האפוטרופוס הכללי).

מי מתמנה כאפוטרופוס לדין לקטין?

האפוטרופוס לדין מתמנה מטעם הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים, מתוך מאגר ייחודי של עורכי דין חיצוניים, תוכנית בשם "עו"ד משלי", לאחר הכשרה של כ-100 שעות בייצוג ילדים ונוער מטעם משרד המשפטים, האמון על פיקוח וליווי מקצועי מטעם ממונה מקצועי במשרד המשפטים. שכרו של האפוטרופוס לדין לקטין משולם על ידי משרד המשפטים.

מהו תפקידו העיקרי של האפוטרופוס לדין לקטין?

תפקידו העיקרי של האפוטרופוס לדין לקטין הוא להביא את עמדתו של הקטין בפני הערכאה השיפוטית במצטבר עם טובתו במובן הרחב של המילה, בשים לב לכלל האינטרסים, הזכויות והצרכים של הקטין. בכך, הוא נבדל מאפוטרופוס "רגיל" אשר מנהל את ענייני היום-יום והרכוש של אדם, או מעורך הדין של הקטין, אשר אמור לייצג את רצון הקטין.

בהמשך לכך, למרות שהאפוטרופוס לדין לקטין אמור להביא בפני הערכאה השיפוטית את רצונותיו של הקטין, הוא רשאי, ואף חייב, להביע את עמדתו בפני הערכאה השיפוטית גם כשהיא בניגוד לזו של הקטין.

יודגש, כי תפקידו של האפוטרופוס לדין, עורך דין בהכשרתו, הוא להיות "שופר" של רצון הקטין וכן לצייר תמונה אובייקטיבית כלל האפשר  בפני הערכאה השיפוטית. הוא אינו גורם טיפולי (עובד סוציאלי, מאבחן, מתאם הורי, תחליף למרכז הקשר וכדומה) ובתי המשפט טורחים להזכיר זאת.

כך למשל, בית המשפט המחוזי ביקר בחריפות אפוטרופוס לדין לקטינים שלפי קביעת בית המשפט ניסה להשפיע על מומחה בתחום הפסיכולוגיה לשנות את המלצותיו. בית המשפט הדגיש, כי על אף חשיבות תפקידו של האפוטרופוס לדין, הוא אינו מומחה בתום הפסיכולוגיה ועליו להיצמד להגדרות תפקידו (רמ"ש (מחוזי חיפה) 29225-11-21 א. נ' ב.).

עם זאת, ועל אף שהאפוטרופוס לדין אינו גורם טיפולי, הוא יכול להיות הגורם המפעיל של המטפלים בקטינים, כמו גם לתאם את פעולתם. כמו כן, האפוטרופוס לדין שומע את הצדדים המעורבים בסכסוך ואת הגורמים הטיפוליים ויכול לנסות לעיתים להביא להסכמות ביניהם.

קווים כלליים מנחים לתפקיד אפוטרופוס לדין לקטין

+++אנו גאים להדגיש כי האסדרה נקבעה רק לאחר איום של חברתנו על משרד המשפטים. לחצו לקריאת המכתב שהביא לשינוי+++

בחודש 11/2021 הוציא משרד המשפטים נוהל המאגד, בין היתר, את כלל ההנחיות המקצועיות לאפוטרופוס לדין לקטין להלן עיקרי ההנחיות:

 • הלקוח של האפוטרופוס לדין הינו הקטין, והקטין בלבד (לא הוריו של הקטין, לא מדינת ישראל ואף לא בית המשפט);
 • במהלך גיבוש עמדתו, על האפוטרופוס לדין לתת משקל הולך וגובר לרצון הקטין בהתאם לגילו ולבגרותו. כמו כן, עליו לספק לקטין מידע על תהליכי קבלת ההחלטות באופן המותאם לגילו ולהתפתחותו;
 • על האפוטרופוס לדין לבחון, ביחס לכל נקודת זמן וכל סוגיה העומדת לדיון, מהי עמדתו של הקטין, האם הקטין מעוניין ומסוגל להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות ואת אופן ההשתתפות המתאים;
 • האפוטרופוס לדין חייב לפגוש את הקטין ביחידות (אחת לחצי שנה לפחות), להכיר אותו ואת עמדותיו לעומק ולבנות עימו יחסי אמון מתמשכים;
 • האפוטרופוס לדין הוא בעל גישה לכל המסמכים המשפטיים המצויים בתיק וכן הוא מוסמך לקבל מסמכים מגורמים רלוונטיים נוספים (למשל גורמי חינוך, בריאות ורווחה);
 • האפוטרופוס לדין אינו יכול לכפות על הקטין השתתפות בהליכים ועליו אף להגן עליו מפני כפייה שכזו על ידי גורמים אחרים;
 • על האפוטרופוס לדין לשמור בסוד מידע בעניינו של קטין, שהגיע לידיו במסגרת תפקידו. עם זאת, באישור הממונה המחוזי על ייצוג קטינים, הוא רשאי להעביר לעו"ס לחוק הנוער מידע הנחוץ לצורך מניעת סיכון פיזי חמור ומיידי לקטין. כמו כן, חובת החיסיון אינה חלה במקרה של דיווח על פשע עתידי;

בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה מינה אפוטרופוס לדין לילדך והמשמעות אינה ברורה לך? נשמח לעמוד לשירותך בפגישת ייעוץ

החסרונות במינוי אפוטרופוס לדין לקטין

 • מינוי אפוטרופוס לדין אינו הליך פשוט עבור הערכאות השיפוטיות, וכמובן להורים ולקטין עצמו. כך, בדומה לכל הליך משפטי, הבקשה למינוי אפוטרופוס לדין לקטין לוקחת זמן וגוזלת אנרגיה מצד כל הגורמים המעורבים בדבר.
 • המינוי נוטל חלק מסמכויות האפוטרופוס הטבעי, ההורה, ויוצר חיץ בין ההורים לקטין.
 • כמו בכל שירות מטעם המדינה, ההורים לא יכולים לבחור מי יהיה האפוט' לדין שימונה, ולכן, יכול להיות שימונה מייצג מוכשר/ת ויכול להיות שלא – וכך הסכסוך יסתבך ויעמיק עוד יותר.לעיתים, הבקשה למנות אפוטרופוס לדין לקטין עולה מצד אחד ההורים, המבקש זאת כ"נשק" נגד ההורה האחר, מתוך תקווה כי הדבר יקנה לו יתרון מסוים (תנ"ז 31798-01-23). ואולם, במקרים מסוימים, דווקא ההורה שביקש את מינויו של האפוטרופוס לדין מתחרט בסופו של דבר על בקשתו לאחר שהאפוטרופוס לדין מציג עמדה נגדית. יש מקרים בהם האפוטרופוס לדין לא מצליח לבנות יחסי אמון עם הקטין, לא מצליח להכיר אותו ואף לא מביא את עמדתו כראוי בפני הערכאה השיפוטית (רמ"ש 29225-11-21) בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה, אינם מחויבים לקבל את עמדת האפוטרופוס לדין והם רשאית לדחותה בהתאם לשיקול דעתה.
  עם זאת, ככלל, הערכאות השיפוטיות, בדומה להתייחסות לתסקיר עו"ד, מקנות משקל מכריע לעמדת האפוטרופוס לדין.

  בהתאם, לא בקלות תתקבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני, שאימצה את עמדת האפוטרופוס לדין. גם במקרה זה, כמו תמיד, התכוננות היא המפתח. משלב ההתלבטות ביחס למינוי עצמו, עובר בהתנהלות כאשר כבר מונה, הכנה לפגישות וכיוב'. ר' מדריך הכנה לתסקיר עו"ס שכוחו יפה, בשינויים, גם לנושא אפוטרופוס לדין.

סיום תפקיד האפוטרופוס לדין לקטין

 • תפקידו של האפוטרופוס לדין לקטין נמשך כל עוד ההליכים המשפטיים בעניינו תלויים ועומדים (כולל הליכי ערעור). מינוי האפוטרופוס לדין נפסק בהתאם להחלטה שיפוטית, סיום ההליכים המשפטיים או הגיע הקטין לבגרות.

  כמו כן, לעיתים מתעורר הצורך בהחלפת זהות האפוטרופוס לדין. יכולות להיות לכך סיבות שונות ובהן רצון הקטין, בקשת האפוטרופוס לדין או החלטת הערכאה השיפוטית. ההחלטה על החלפת האפוטרופוס לדין מתקבלת על ידי הממונה המחוזי מטעם מערך ייצוג הקטינים בסיוע המשפטי שבמשרד המשפטים.

לסיכום

מינוי אפוטרופוס לדין, הוא מופע נוסף של פגיעה באוטונומיה של הורים שהם אפוטרופסים טבעיים, בנוסף לפגיעה מכורח ניהול הליך בפני גורם שיפוטי ש"מחליט" מה טוב למשפחתך. בהמשך לכך, במקרה של סכסוך בעצימות גבוהה בין ההורים מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמקד בתחום דיני המשפחה, הגירושים והכשרות המשפטית על מנת להימנע מהאפשרות שייצוג הילדים הקטינים או ההורים המבוגרים, בפני הערכאה השיפוטית יועבר לגורם חיצוני שלא לצורך, או לאחר שכבר מונה לצורך הסבר ופיקוח על עבודתו בהתאם לגדרי המינוי, הכללים והפסיקה בנושא.

המדריך נכתב כשירות לציבור על ידי מחלקת יישוב סכסוכים בליטיגציה (התדיינות משפטית) בארתור שני ושות' – חברת עו"ד.

ארתור שני ושות' – חברת עו"ד מדורגת מאז 2015 בתחום דיני המשפחה, הירושה והמעמד האישי, לצד תחום ניהול ההון והעסקים המשפחתיים – על ידי דירוגי החברות המובילות במשק DUN'S 100 ו – CofaceBDi.

אין באמור ייעוץ משפטי. כדי לקבל ייעוץ שמתאים לך באופן אישי – צריך רק להשאיר פרטים בסוף העמוד, ואנו כבר ניצור איתך קשר בהקדם.